Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4476051
Đang online:
136
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Phê duyệt Quy hoạch phát triển cây lạc tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển cây lạc tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020...

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển chè công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển chè công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020...

Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng Hà Tĩnh đến năm 2020
Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 v/v phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng Hà Tĩnh đến năm 2020...

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020
Quyết định số 1811/QĐ-UBND, ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020...

Phê duyệt Quy hoạch Nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2015, định hướng 2020
Ngày 26/12/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 3927/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 -2015, định hướng 2020....

Phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Hà Tĩnh
Phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Hà Tĩnh...

Đề án sản xuất vụ Xuân 2013
Vụ sản xuất Đông Xuân 2011 - 2012 triển khai trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài 58 ngày với nền nhiệt độ 11-22,6oC. Số giờ nắng từ đầu vụ Đông xuân đến 10 tháng 4 khoảng 150 giờ nắng (so với cùng thời kỳ Đông xuân 2010 – 2011 là 161,2 giờ nắng). Tổng tích ôn ba tháng đầu năm 2012 chỉ bằng 70% so với cùng thời kỳ nhiều năm (tương đương vụ Đông xuân 2010 - 2011)....

Phê duyệt Đề án Áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp
Với mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phân công lại lao động ở nông thôn, ưu tiên phát triển cơ giới hóa vào đối tượng cây trồng và vật nuôi có khối lượng hàng hóa tương đối lớn, giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định; ...

1
2
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan