Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4499621
Đang online:
781
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT...

Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 (QĐ số 264/QĐ-SNN)
Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 (QĐ số 264/QĐ-SNN)...

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ số 02/QĐ-SNN)
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ số 02/QĐ-SNN)...

Quyết định điều chỉnh chi ngân sách sự nghiệp cho các đơn vị
Quyết định điều chỉnh chi ngân sách sự nghiệp cho các đơn vị...

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT (QĐ 74/QĐ-SNN)
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT(QĐ 74/QĐ-SNN)...

Quyết định công khai dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2018 (QĐ số 50/QĐ-SNN)
Quyết định công khai dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2018(QĐ số 50/QĐ-SNN)...

Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị thuộc Sở (từ QĐ số 29/QĐ-SNN đến QĐ 54/QĐ-SNN)
Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị thuộc Sở (từ QĐ số 29/QĐ-SNN đến QĐ 54/QĐ-SNN)...

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 phê chuẩn Tổng dự toán ngân sách địa phương năm 2016...

Số liệu phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2017 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp
Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017...

Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan