CHUYÊN MỤC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Hà Tĩnh: Thành lập ban lập Ban Chỉ đạo phòng chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo Quy định (IUU)

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo Quy định (IUU)

 

 

Ban Chỉ đạo gồm 21 thành viên do đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm phó ban trực; các đồng chí Lê Đức Nhân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm phó ban; đồng chí Hoàng Viết Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh làm phó ban; các thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã ven biển.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ  Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên địa bàn toàn tỉnh.

 Tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh: Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện về chống khai thác IUU; Kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU vượt quá thẩm quyền; Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện chống khai thác IUU; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU; Kiến nghị, đề xuất hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh trong công tác chống khai thác IUU, đồng thời xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND tỉnh Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các Phó Trưởng Ban sử dụng con dấu của cơ quan mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ giúp việc để tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

 

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin