Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4509505
Đang online:
235
Sâu bệnh - dịch bệnh
Tình hình sâu bệnh hại cây trồng từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 3 Dự báo thời gian tới.

Ngày 24/3/2017

 1. Tình hình sinh trưởng cây trồng

Lúa vụ Xuân 2017 giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh; Cây ngô giai đoạn 7-9 lá- xoắn nõn; Cây lạc giai đoạn 3 lá – phân cành; Cây ăn quả có múi giai đoạn lộc Xuân – ra hoa.

2. Diến biến tình hình sâu bệnh hại cây trồng

2.1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá: Phát sinh gây hại tập trung chủ yếu trên các giống Xi23, NX30, P6, VTNA 2, Thiên ưu 8…diện tích nhiễm bệnh trên toàn tỉnh là 2009 ha, nhiễm nặng 104ha (Cẩm Xuyên 1309ha, TP Hà Tĩnh 185ha, Đức Thọ 130ha, Can Lộc 134ha, Thạch Hà 55ha, Vũ Quang 76ha...), tỷ lệ bệnh nhiễm trung bình 7-10%, nơi cao 20-30%, cục bộ một số diện tích gieo cấy giống Xi23, NX30, XT28 đã có biểu hiện cháy lụi (Thạch Mỹ, Mai Phụ - Lộc Hà; Đức Trung, Đức Thủy, Đức Tùng - Đức Thọ; Xuân Phổ, Xuân Viên, Xuân Trường, Xuân Hội-Nghi Xuân, Thạch Sơn, Thạch Văn, Phù Việt-Thạch Hà).

- Bệnh lúa von: Gây hại tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 10-15%, diện tích nhiễm 10ha, phân bố Nghi Xuân.

- Bọ trĩ: Phát sinh gây hại chủ yếu trên lúa trà Xuân muộn, tỷ lệ trung bình 7-10%, nơi cao 20-25%, diện tích nhiễm 277ha, nhiễm nặng 23ha, tập trung ở Nghi Xuân, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Hồng Lĩnh….

- Rầy nâu-rầy lưng trắng: Gây hại giai đoạn cuối đẻ nhánh mật độ trung bình 30-50con/m2, nơi cao 200-400con/m2, phân bố Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi Xuân…

- Chuột: Gây hại trên lúa gieo thẳng, tỷ lệ 5-7%, nơi cao 25-30%, diện tích nhiễm 124ha, nhiễm nặng 4ha, tập trung chủ yếu Đức Thọ, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh….

2.2. Cây rau:

- Bọ trĩ gây hại tỷ lệ trung bình 10-15%, diện tích nhiễm 6ha; bọ nhảy gây hại mật độ 15-20con/m2, diện tích nhiễm 15ha, phân bố Can Lộc.

2.3. Cây ngô:

- Sâu đục thân: Phát sinh gây hại ngô giai đoạn 7-9 lá – xoắn nõn tại Đức Thọ với tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 7-10%, diện tích nhiễm 4ha.

- Bệnh đốm lá lớn: Tỷ lệ trung bình 7-10%, nơi cao 35%, diện tích nhiễm 6ha, phân bố Đức Thọ….

Các đối tượng sâu bệnh như: Rệp, sâu cắn lá,... phát sinh gây hại rãi rác.

2.4. Cây lạc:

- Bệnh ở cổ rễ: Phát sinh gây hại giai đoạn 3 lá - phân cành, tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 15-17%, diện tích nhiễm 81ha, nhiễm nặng 1ha, phân bố Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Vũ Quang…

- Bọ trĩ: Xuất hiện gây hại tỷ lệ trung bình 1-3%, nơi cao 5-7%, diện tích nhiễm 10ha, phân bố Nghi Xuân…

- Sâu cuốn lá: Mật độ gây hại trung bình 7-10con/m2, nơi cao 15-20con/m2, diện tích nhiễm 31ha, phân bố Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân…

Các đối tượng sâu bệnh như sâu xám, sâu khoang… phát sinh gây hại rải rác.

2.5. Cây ăn quả có múi:

- Nhện: Phát sinh gây hại tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 7-9%, diện tích nhiễm  3ha, phân bố Vũ Quang, Hương Sơn….

- Sâu vẽ bùa: Gây hại tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 7-9%, diện tích nhiễm 10ha, phân bố Vũ Quang, Hương Sơn…

- Bệnh loét, sẹo: Tỷ lệ hại 2%, nơi cao 6%, diện tích nhiễm 2ha, tập trung huyện Vũ Quang….

- Muội đen: phát sinh gây hại tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 15%, diện tích nhiễm 2ha, tập trung tại xã Sơn Trường, Sơn Mai – Hương Sơn.

- Bệnh chảy gôm: tỷ lệ hại trung bình 7-10% cành, nơi cao 15-20% cành, diện tích nhiễm 65ha, nhiễm nặng 5ha tại các tập trung ở các xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên (Hương Khê).

2.6. Cây chè: Bệnh phồng lá phát sinh gây hại tỷ lệ trung bình3-5%, diện tích nhiễm 1ha, phân bố Vũ Quang, Hương Sơn…

3. Đề nghị biện pháp xử lý hoặc chủ trương cần triển khai thực hiện ở địa phương:

1. Cây lúa:

Thường xuyên điều tra theo dõi để có biện pháp phòng trừ hiệu quả, kịp thời đối với các đối tượng như: Bệnh đạo ôn, bệnh lúa von, rầy nâu, rầy lưng trắng, …. Đối với chuột: Phát động phong trào toàn dân ra quân diệt chuột, ưu tiên sử dụng các biện pháp thủ công như: Đào bắt, sử dụng các loại bẩy cơ học, đồng thời kết hợp sử dụng các loại thuốc diệt chuột như: Storm 0.005 % block bait, Biorat, bả diệt chuột sinh học,…

2. Cây rau: Tiếp tục theo dõi tập đoàn sâu ăn lá, rệp, bọ nhảy....để phòng trừ kịp thời.

3. Cây Ngô: Theo dõi diễn biến các đối tượng như: Sâu đục thân, sâu đục nõn, bệnh đốm lá để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

4. Cây lạc: Phát hiện sớm nhóm bệnh héo rũ trên lạc và tiến hành phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc hóa học sau: Ridomil Gold 68WP, Mataxyl 25WP, Anvil 5SC, Thumb 0,5SL, Benlat C 50 WP, Topsin-M 70WP, Moren 25WP...

5. Trên cây ăn quả: Sau khi thu hoạch cần tiến hành vệ sinh vườn tược, tỉa cành tạo tán, xử lý các đối tượng sâu bệnh như bệnh chảy gôm, vàng lá, thối rễ, bệnh loét, sẹo, đồng thời chủ động phòng trừ sâu vẽ bùa, sâu nhớt sẽ phát sinh gây hại trong đợt lộc Xuân.

6. Trên cây chè: Phát hiện sớm bệnh phồng lá chè để phòng trừ kịp thời, hiệu quả./.

PHÒNG BẢO VỆ THỰC VẬT – CHI CỤC TT&BVTV


Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan