Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4551328
Đang online:
42
Thông tin điều hành chỉ đạo
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018

Ngày 18/1/2018

 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2018 về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018.

 

Theo đó, trên cơ sở đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2017, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch năm 2018 với những nội dung chính như sau:

- Mục đích: Chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm; phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch lây ra diện rộng, giảm thiếu đến mức thấp nhất sự thiệt hại do dịch bệnh gây ra góp phần chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo môi trường và sức khoẻ người dân.

- Yêu cầu: Triển khai thực hiện phải có sự tập trung ch đạo, lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân.tham gia tích cực, gắn trách nhiệm chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi vào công tác phòng, chống dịch. Thực hiện phòng bệnh là chính, chữa bệnh kịp thòi, chống dịch khẩn trương; phát hiện nhanh, chính xác, xử lý triệt để các ổ dịch, nguồn lây nhiễm. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phải tuân theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành về Thú y.

Các giải pháp chủ  yếu gồm: Tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Chủ động trích từ nguồn ngân sách cấp tnh mua vắc xin, vật tư, hoá chất dự phòng sẵn sàng ứng phó kịp thời với tình huống khi dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm xảy ra. Các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc. Tăng cường thực hiện công tác tiêm phòng định kỳ, bổ sung; Tăng cường công tác giảm sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng; tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng; thực hiện tốt các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch và điều tra ổ dịch; quản lý tốt việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm;...

-     Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách về phòng, chống dịch bệnh động vật. Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các địa phương; Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ thú y các cấp. Chủ động tham mưu mua vắc xin, hóa chat dự trữ phục vụ phòng, chống dịch kịp thời từ nguồn ngân sách tnh; Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện; định kỳ, đột xuất tổng họp, đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những địa phương làm tốt, chưa tốt, tham mưu đề xuất hướng xử lý, báo cáo Uỷ ban nhân tỉnh đê chỉ đạo.

-     Giao Ủy ban nhân dân các huyện Thành phố Thị xã: Xây dựng kể hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây ừồng, vật nuôi và các phòng, ban, ngành liên quan triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trẽn địa bàn đạt kết quả hiệu quả cao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm theo quy định. Chủ động bố trí nguồn kinh phí từ nguôn ngân sách địa phương đê phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch

 

Tải về

Quốc Quân 

 

 

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan