Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4539190
Đang online:
788
Xây dựng nông thôn mới
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Ngày 19/9/2018

 

 

Chiều nay 17/9, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh để thực hiện giám sát chuyên đề Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; dự làm việc có đại diện các sở, ngành liên quan.

Đặt vấn đề tại buổi làm việc Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y nêu rõ: đợt giám sát lần này nhằm đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2018; đánh giá vai trò trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương; qua đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định chính sách, pháp luật nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ chính và được Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh đánh giá cao, đóng góp hiệu quả, tích cực vào kết quả xây dựng NTM của toàn tỉnh. Trong 8 năm Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh hơn 544 văn bản và trực tiếp ban hành hơn 3.483 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

 

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, khẳng định là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, có tính lan tỏa nhanh, đạt kết quả tích cực, được Trung ương đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn toàn quốc.

 

Công tác truyền thông, tập huấn về xây dựng NTM được đẩy mạnh cả chiều rộng và chiều sâu nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, mô hình tốt, cách làm hay trong về xây dựng NTM. Các huyện, thành phố, thị xã cũng đã chủ động triển khai tuyên truyền đến tận thôn, hộ gia đình, thông qua các hình thức như pano, áp phích, loa phát thanh…

Hà Tĩnh sớm thành lập Bộ máy tham mưu thực hiện Chương trình ở các cấp (tỉnh, huyện, xã) từ năm 2010 với đầy đủ các thành phần trong hệ thống chính trị và từng bước kiện toàn phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, hoạt động hiệu quả và cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Hà Tĩnh là tỉnh nghèo có điểm xuất phát rất thấp; đầu năm 2011, bình quân đạt 3,5 tiêu chí/xã và có đến 181 xã dưới 5 tiêu chí, không có xã trên 10 tiêu chí. Đến nay toàn tỉnh có 120 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 7 xã mới được bỏ phiếu công nhận trong tháng 9/2018), chiếm 52% số xã toàn tỉnh; bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã, tăng bình quân 1,7 tiêu chí/xã/năm, đến nay không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

 

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNTNguyễn Văn Việt: Đồng tình cao về việc thực hiện giám sát Chương trình xây dựng NTM, đặc biệt giám sát những nội dung, vấn đề cần quan tâm như: tiêu thụ nông sản, tái cơ cấu lại Ngành nông nghiệp,....từ đó có những kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp, sát đúng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình MTQG xây dựng NTM trong thời gian qua vẫn còn một số số bất cập,  khó khăn như: Việc thực hiện thủ tục đầu tư các công trình trong xây dựng NTM theo Luật đầu tư công còn gặp khó khăn, các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp được ban hành khá đầy đủ nhưng việc hấp thu còn hạn chế, ngân sách tỉnh trực tiếp hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM còn ít so với nhu cầu,...

Tại buổi làm việc, các ý kiến của đại biểu đề nghị báo cáo cần phân tích, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những sáng tạo của Hà Tĩnh trong triển khai xây dựng NTM, bài học kinh nghiệm, tác động chính sách của tỉnh, huyện, huy động nguồn lực, vấn đề sản xuất, tiêu thụ nông sản, thu nhập....từ đó có những kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp, sát đúng với tình hình thực tiễn.

 

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận công tác chuẩn bị báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu; Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị báo cáo cần phân tích, đánh giá rõ kết quả đạt được, những tồn tại, trong triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và đề xuất kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh  thực hiện có hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

Ngô Thắng

 

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan