Danh mục
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
Thống kê
Số lượt truy cập:
4539129
Đang online:
724
Thông tin điều hành chỉ đạo
Giao ban Khối Lâm nghiệp-Kiểm lâm đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2018.

Ngày 01/10/2018

 

 

Chiều ngày 28/9/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban Khối Lâm nghiệp-Kiểm lâm, đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự có Đồng chí Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách Lâm nghiệp, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Lãnh đạo Chi cục và Lãnh đạo các phòng Chi cục Kiểm lâm; Lãnh đạo Đoàn Điều tra quy hoạch, các đơn vị chủ rừng cùng tham gia. Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở phát biểu, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo giao ban khối đã nêu các kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018. Toàn khối Lâm nghiệp - Kiểm lâm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng tại gốc, công tác PCCCR, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Chương trình mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững,  triển khai các chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Chương trình kinh tế - xã hội năm 2018… Một số kết quả tiêu biểu như: Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản theo tiến độ đề ra, đã trồng được đã trồng mới 6.844ha (gấp 18% so với cùng kỳ năm 2017); trồng 3,38 triệu cây phân tán (gấp 14% so với cùng kỳ 2017); chăm sóc 18.500 ha rừng trồng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (nguồn ngân sách) 1.509 ha; tổng diện tích rừng được giao bảo vệ theo các quyết định, chương trình, dự án 311.689 ha. Khai thác gỗ rừng trồng nguyên liệu ước đạt 206.645m3, nhựa thông 213,1 tấn. Tham mưu, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động: Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 07/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 684-CTr/TU ngày 14/7/2017, UBND tỉnh; chỉ đạo triển khai Luật Lâm nghiệp... Công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR được tập trung thực hiện. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng  với 2.728 lượt/27.185 phút; nói chuyện chuyên đề trong các nhà trường, cộng đồng dân cư, qua đó ký 73.271 bản cam kết thực hiện tốt công tác BVR - PCCCR tại 178 trường học và 332 thôn, xóm. Kịp thời phát hiện xử lý 206 vụ vi phạm (giảm 30 vụ so với cùng kỳ năm trước), tịch thu 308.635 m3 gỗ các loại; 144,2 kg động vật rừng, nộp ngân sách Nhà nước 1.082.752.000 đồng. củng cố, kiện toàn 188 BCĐ (01 BCĐ tỉnh, 12 BCĐ huyện, 154 BCĐ xã, 21 BCĐ chủ rừng). Thành lập 236 tổ đội chữa cháy rừng các cấp (12 tổ, đội cấp huyện, 164 tổ, đội cấp xã, 60 tổ, đội của chủ rừng) với 6.070 người tham gia; bố trí, phân công lực lượng thường xuyên trực, tuần tra canh gác tại các địa bàn trọng điểm. Tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án liên quan.

Cuộc họp cũng đã thảo luận, phân tích các tồn tại, khó khăn, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm, với một số trọng tâm như: Tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao theo khung chương trình, kế hoạch. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản cấp trên về công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng, đặc biệt các Chương trình hành động triển khai Chỉ thị 13-CT của Ban Bí thư, Nghị quyết 04/NQ của BCH Đảng bộ tỉnh, triển khai thhi hành Luật Lâm nghiệp. Tiếp tục phối hợp hoàn chỉnh chính sách lâm nghiệp; chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái phép…Các đơn vị chủ rừng Tăng cường công tác bảo vệ rừng tại gốc; tập trung phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, khai thác, tranh chấp lấn chiếm đất rừng trái; tập trung thực hiện các hạng mục lâm sinh theo hồ sơ thiết đã được phê duyệt./.

 

                     Tú Anh, Chi cục Kiểm lâm

   

 

Các tin bài khác :
Tiêu điểm
Sâu bệnh, dịch bệnh
Hỗ trợ trực tuyến
kỹ thuật
Quản trị

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ : Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại : 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Email : sonongnghiep@hatinh.gov.vn

phim thuyet minh, phim an do, phim thai lan