Liên hệ

LIÊN HỆ

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh; Địa chỉ: Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh; Điện thoại: 0239 3855598

Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số