Navigation Menu

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU

VỀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, công tác phòng, chống lụt bão và phát triển nông thôn; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản và nghề muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường. Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước, yêu cầu sản xuất hàng hóa trong thời hội nhập quốc tế, từng bước điều hành qua mạng điện tử. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh mở trang thông tin điện tử trên mạng Internet (viết tắt Website) nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giới thiệu về tiềm năng và lợi thế phát triển nông nghiệp của tỉnh để các tổ chức, cá nhân không chỉ trong tỉnh, trong nước mà cả các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu để đầu tư vào lĩnh vực kinh tế này.  Giới thiệu về các hoạt động của ngành, các chương trình, kế hoạch, về chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; nâng cao khả năng tiếp cận với thị trường, xúc tiến đầu tư, thông tin thị trường nông - lâm - thủy sản, vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, các thông báo kết luận các cuộc họp để các tổ chức, cá nhân quan tâm cùng chia sẽ và tìm được cơ hội cho mọi ngươi. Ngoài ra, trang thông tin điện tử trên mạng Internet của Sở còn là diễn đàn trao đổi thông tin nhiều chiều về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà độc giả quan tâm, tiếp thu và trả lời ý kiến của các nhà quản lý, các nhà chuyên môn và của cử tri trong và ngoài tỉnh về các vần đề thuộc thẩm quyền.

      Website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2009. Trong quá trình hoạt động sẽ không tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết, Ban biên tập rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của quý độc giả và quý vị quan tâm và mong muốn nhận được các tin, bài, phóng sự, xã luận, hình ảnh từ quý vị để trang Web  ngày càng phong phú về nội dung và hấp dẫn bạn đọc hơn.

      Xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                BAN BIÊN TẬP