CÔNG TÁC THANH TRA

Xử phạt 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa VTNN vi phạm chất lượng với tổng số tiền là 84,39 triệu đồng.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ch

UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ t