CHUYÊN MỤC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Cần xây dựng một kênh bán hàng riêng biệt, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, hướng tới xây dựng thương hiệu OCOP Hà Tĩnh

Chiều 31/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Đặng Ngọc Sơn- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh chủ trì cuộc họp  với một số sở, ngành, địa phương liên quan nghe dự thảo Quy chế Quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Hà Tĩn 

Quy chế Quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Hà Tĩnh do Sở Công thương Hà Tĩnh và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành. Tại cuộc họp Lãnh đạo Sở Công thương trình bày Dự thảo dựa trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương.

Quy chế nhằm giúp người tiêu dùng biết được điểm bán và mua đúng hàng hóa là sản phẩm OCOP (đạt chuẩn và tham gia chương trình OCOP); tạo điều kiện để quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng hình ảnh, thương hiệu, tạo kênh phân phối riêng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP Hà Tĩnh; quản lý chất lượng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP hiệu quả; làm tiêu chuẩn, cơ sở để hỗ trợ các chính sách hiện hành.

Dự thảo gồm có 4 chương, 11 điều. Căn cứ vào tình hình thực tế, Quy chế nhằm giúp người tiêu dùng biết được điểm bán và mua đúng hàng hóa là sản phẩm OCOP (đạt chuẩn và tham gia chương trình OCOP); tạo điều kiện để quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng hình ảnh, thương hiệu, tạo kênh phân phối riêng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP Hà Tĩnh; quản lý chất lượng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP hiệu quả; làm tiêu chuẩn, cơ sở để hỗ trợ các chính sách hiện hành.

Tại cuộc họp các đại biểu đã đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu quy chế đề ra. Đây là cơ hội để quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng hình ảnh, thương hiệu, tạo kênh phân phối riêng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP Hà Tĩnh. Các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh một vài điểm trong quy chế phù hợp thực tiễn.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tỉnh khẳng định, việc ban hành Quy chế quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh là việc làm hết sức cần thiết.

Các sở, ngành, chính quyền các địa phương, các cơ sở sản xuất, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm cần nghiên cứu kỹ để bổ sung hoàn thiện Quy chế. Cần xây dựng một kênh bán hàng riêng biệt, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, hướng tới xây dựng thương hiệu OCOP.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, bổ sung, sửa đổi một số điểm phù hợp thực tiễn trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đại diện một số sở, ngành kiểm tra một số cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP CedCentral, Cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP của HTX sản xuất chế biến và dịch vụ Hoài Yến, Cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm OCO của Hội Nông dân tỉnh. Tại các kiểm tra Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các điểm, cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP phải tạo được điểm nhấn, nhận diện thương hiệu OCOP; điểm trưng bày sản phẩm OCOP trong cùng cửa hàng phải là riêng biệt, không trộn lẫn với các sản phẩm khác. Đặc biệt, các sản phẩm OCOP phải được thể hiện bằng chất lượng.

Ngô Thắng

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin