CHUYÊN MỤC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

Counter

Trực tuyến:
 
Lượng truy cấp:
 

Xuất bản thông tin

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi dự toán chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2019

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi dự toán chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2019

 

Tải báo cáo số 199/BC-SNN