ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Hà Tĩnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh tập trung nhiều giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển hiện đại, bền vững và đạt được kết quả bước đầu khá toàn diện. Một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của từng địa phương, vùng miền gắn với nhu cầu thị trường; một số sản phẩm từng bước tiếp cận mô hình sản xuất tiên tiến. Ðời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn mới khởi sắc, văn minh...

 

Người dân xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đầu tư lồng bè nuôi thủy hải sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: NGUYỄN ÐĂNG

Ðến nay toàn tỉnh có 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52% số xã toàn tỉnh. Nhiều xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, mang lại hiệu quả thiết thực. Sau khi triển khai Ðề án Tái cơ cấu sản xuất thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đến nay tỉnh có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 7.391 ha. Năm 2018, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt hơn 47.000 tấn, trị giá sản xuất hơn 2.200 tỷ đồng.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó then chốt là tổ chức lại sản xuất, lấy doanh nghiệp làm đầu tàu xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị. Tỉnh chú trọng thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, nhất là nâng tầm các xã đã đạt chuẩn. Chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể tích cực quán triệt, tuyên truyền, vận động sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục rà soát, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Tổ chức sản xuất theo hướng liên kết; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững.

Theo Báo Nhân nhân

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin