ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Hà Tĩnh xây dựng quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm OCOP

Để giám sát quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm OCOP Hà Tĩnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh vừa có văn bản gửi các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở tham gia chương trình thực hiện.

Theo đó, các cơ sở tham gia Chương trình OCOP phải xây dựng quy trình sản xuất gắn với kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, trình UBND huyện, thành phố, thị xã xác nhận và niêm yết công khai tại nơi sản xuất để thực hiện và giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của Đức Thọ

Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá về chất lượng sản phẩm; thực hiện kiểm nghiệm, phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/1/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, hàng hóa, sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm và văn bản số 566/UBND-NL3 ngày 5/2/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện chương trình OCOP.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và xác nhận quy trình sản xuất gắn với kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường cho các cơ sở tham gia chương trình OCOP trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 25/4/2020 và tổng hợp danh sách gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh.

Sản phẩm nước mắm của HTX chế biến hải sản Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) tham gia chương trình OCOP.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình đã được UBND huyện (thành phố, thị xã) xác nhận và Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã được UBND tỉnh ban hành; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình thực hiện chương trình, nhất là về quản lý chất lượng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường...

Sau ngày 25/4/2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, nếu cơ sở nào không có quy trình sản xuất được UBND cấp huyện xác nhận và niêm yết công khai để thực hiện thì sẽ xem xét tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đạt chuẩn OCOP và xử lý theo quy định.

Ngô Thắng

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin