ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Hướng dân Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019

1. Tình hình thời tiết và cây trồng

- Thời tiết

Đầu vụ thời tiết cơ bản thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển, nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 2 cao hơn 0,50C so với trung bình nhiều năm, Từ ngày 22/02/2019, thời tiết bước vào tiết Vũ thủy trời âm u, có mưa, ẩm độ cao, nhiệt độ trung bình 18-230C tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt bệnh đạo ôn có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

-  Cây trồng

Diện tích gieo cấy lúa 58.957ha/58.854ha, đạt 100,18% KH, giai đoạn đẻ nhánh rộ; cây lạc gieo trĩa 12.749ha/13.648ha, đạt 93,4%KH, giai đoạn phân cành - ra hoa; cây ngô 4.793ha/3883ha, đạt 123,4 KH, rau các loại 4.805ha/4812ha, đạt 99,9%KH, các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

2.         Diễn biến bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019

          Từ ngày 11/2/2019, bệnh xuất hiện rải rác trên giống P6, Xi23, đến ngày 4/3/2019, diện tích nhiễm 151ha (Đức Thọ 70ha,  Cẩm Xuyên 55ha, Nghi Xuân 9ha,  Hồng Lĩnh 5ha, Lộc Hà 4,5ha, Thạch Hà 2ha, thị xã Kỳ Anh 2ha,  Kỳ Anh 1ha, Hương Khê 1ha, Vũ quang 1ha, Hương Sơn 0,5ha), nhiễm nặng 1,75ha trên giống P6, Xi23, NX30, XT28, TBR225, VTNA2, VTNA6,... tỷ lệ bệnh trung bình 3-5%, nơi cao 10-15%, cục bộ 30-40%. Hiện nay, thời tiết Tiết Vũ Thủy - Kinh Trập với hình thái ấm ẩm, đêm và sáng có mưa rào, kết hợp với cây lúa thời kỳ đẻ nhánh rộ, phát triển mạnh thân lá tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại và có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

3. Kỹ thuật phòng trừ

          Khi phát hiện bệnh ngừng bón đạm, không phun các loại phân bón qua lá có chứa đạm, duy trì mực nước mặt ruộng 3-5cm tạo điều kiện thuận lợi cho lúa đẻ nhánh, phát huy hiệu lực của thuốc trừ bệnh, tiến hành xử lý bằng các loại thuốc có nhóm hoạt chất sau: Isoprothiolare, Propiconazole, Tricyclazole, Fenoxanil, các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như:

          Beam 75WP: Pha 16 gam thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

Kasoto 200SC: Pha 20-30ml thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

Filia 525SC: Pha 20ml thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

          Fuji one 40WP, Fu Nhật 40WP: Pha 35-40 g thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

          Feno Super 268 WP, Sako 25WP: Pha 20gam thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

          Ninja 35SE: Pha 50 ml thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2;

          Kabim 30WP: Pha 20 gam thuốc vào 20lít nước, phun cho 1 sào 500m2,…

          Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện, trời tạnh ráo, phun ướt đều bộ lá, sau khi phun thuốc 5-7 ngày điều tra nếu thấy vết bệnh cấp tính thì tiến hành xử lý thuốc lần 2. Những diện tích bị nhiễm bệnh nặng đã có biểu hiện lụi cần tiến hành cắt bỏ lá bị bệnh vùi sâu vào đất hoặc phơi khô đem đốt để hạn chế nguồn bệnh trên đồng ruộng sau đó mới tiến hành phun thuốc.

          Bên cạnh bệnh đạo ôn cần theo dõi diễn biến các đối tượng như: Chuột, bọ trĩ, rầy nâu, rầy lưng trắng trên cây lúa; nhóm bệnh héo rũ gốc mốc trắng, mốc đen trên cây lạc; sâu nhớt, sâu vẽ bùa, bệnh nứt thân xì mủ, vàng lá thối rễ trên cây ăn quả để chủ động phòng trừ có hiệu quả./.

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin