ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ cỏ dại trên cây trồng vụ Xuân 2020

Để chủ động ngăn chặn sự gây hại của cỏ dại trên các loại cây trồng ngay từ đầu vụ sản xuất và phát huy hiệu lực của các loại thuốc trừ cỏ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh hướng dẫn kỹ thuật sử dụng các loại thuốc phòng trừ cỏ dại như sau:

  1. Trên cây lúa

  1.1. Đối với lúa gieo thẳng

          - Nhóm thuốc tiền nảy mầm: Sử dụng các loại thuốc có nhóm hoạt chất sau: Pretilachlor + Chất an toàn: Các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như: Sofit 300EC, Prefit 300EC, Ancofit 300EC, Vithafit 300EC, Michelle 62ND, New Heco 600EC,..., pha 50ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2, phun thuốc sau khi gieo 1-4 ngày, khi phun thuốc duy trì đất đủ ẩm, sau phun thuốc 2-3 ngày cho nước vào xăm xắp mặt ruộng, tránh để ruộng khô hạn ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

           - Nhóm thuốc hậu nảy mầm: Sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: Acetochlor, Bensulfuron Methyl, Butachlor, Bentazone, Cyhalofop-butyl: Các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như: Sharon 100WP, Beron 10WP, TopSuper 460WP, Aloha 25WP, pha 10-15g thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; Bensagran 480SL, pha 100ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2.

          Căn cứ điều kiện tình hình thời tiết và thực tiễn đồng ruộng để quyết định thời gian xử lý thuốc thích hợp, phun sau gieo từ 5 - 10 ngày hoặc khi cây cỏ bắt đầu có lá thật.

  1.2. Đối với lúa cấy

  - Nhóm thuốc hậu nảy mầm sớm: Sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: Butachlor, Pyrazosulfuron Ethyl: Các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như: Butavi 60EC, Butan 60EC, Heco 600EC, Kocin 60EC, Taco 600EC, Sunrus 100WP,..., pha 50 ml (10gr) thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2, tiến hành phun thuốc sau cấy từ 5-7 ngày.

          - Nhóm thuốc hậu nảy mầm muộn: Sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: Acetochlor, Bensulfuron Methyl, Propisochior: Các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như: Ferim 18.5WP, Aloha 25WP, Alphadax 250WP,…, pha 20gr thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2 hoặc trộn đều thuốc với đất bột, cát hoặc tro bếp để rắc đều lên ruộng lúa (phun thuốc sau cấy 7-10 ngày).

         * Lưu ý:

          - Để nâng cao hiệu lực thuốc trừ cỏ cần thực hiện tốt các biện pháp canh tác như: Làm đất kỹ, san phẳng mặt ruộng, điều tiết nước hợp lý; không phun thuốc vào những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 150C, trời có mưa.

         2. Trên cây lạc, ngô: Sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: Acetochlor, Oxyfluorfen, Oxadiazon, Butachlor, S-Metolaclor: Các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh như: Antaco 500EC, Dibstar 50EC, Ronstar 25EC, Heco 600 EC, Dual gold 960EC,…, pha 50ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2.

         Tiến hành phun thuốc 1-3 ngày sau khi gieo hạt, giữ đất đủ ẩm sau khi phun thuốc./.

        

Chi cục Trồng trọt & BVTV

 

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin