CHUYÊN MỤC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

Web Counter

Xuất bản thông tin

angle-left Kiểm tra hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội lương thực Việt Nam, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo đối với Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra điều kiện thực tế và hồ sơ lưu trữ tại cơ sở, Đoàn công tác đánh giá: từ khi được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (số 133/11-2018-HT/GCN ngày 27 tháng 11 năm 2018) đến hiện nay Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh đã duy trì đảm bảo yêu cầu các quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Tổng sản lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh là gần 8.300 tấn, kim ngạch khoảng gần 3.987.000 USD, thị trường xuất khẩu chính là Lào, trong đó thu mua số lượng lúa theo các hơp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ tại địa phương là 2.800 tấn tương đương 35%. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty đã đảm bảo duy trì dữ trữ lưu thông tối thiểu 5% số lượng gạo xuất khẩu theo quy định./.

Nguyễn Thị Hoài Thu – Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin