CHUYÊN MỤC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

Web Counter

Xuất bản thông tin

angle-left Nông sản Hà Tĩnh lên sàn thương mại điện tử

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó lĩnh vực nông nghiệp được xác định là 01 trong 08 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể:

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế;

- Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.

- Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ, ...) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp.

- Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

Nông nghiệp Hà Tĩnh đang được thổi một làn gió mới, chuyển dịch mạnh mẽ cho công cuộc chuyển đổi số nông nghiệp của toàn quốc. Trong đó, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là một trong những đơn vị đi đầu trong cuộc cách mạng này.

Với hệ thống phần mềm quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc chạy trên nền web tại địa chỉ https://qlclnlts.hatinh.gov.vn , đơn vị đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản nhập các thông tin dữ liệu của cơ sở, nguyên liệu, lô hàng sản xuất,…tất cả được tích hợp vào mã QR code, in thành tem dán trên sản phẩm. Các cơ sở phải chịu trách nhiệm đối với thông tin mình khai báo về tính trung thực và minh bạch của sản phẩm.

Các sản phẩm được quản lý về truy xuất nguồn gốc sẽ được lựa chọn đưa lên các sàn thương mại điện tử tại gian hàng của đơn vị có địa chỉ https://voso.vn/chi-cuc-quan-ly-chat-luong-nong-lam-san-va-thuy-san-ha-tinh-s3187337https://postmart.vn/ . Hiện tại đã có 33 sản phẩm tiêu biểu của 13 cơ sở sản xuất được đưa lên sàn để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và tham gia giao dịch mua bán, bước đầu đã có những thành công nhất định.

Thương mại điện tử hứa hẹn sẽ tạo ra cách tiếp cận thị trường, buôn bán kinh doanh mới và thay đổi tư duy cho chính những người nông dân, họ sẽ tham gia vào hoạt động mua bán đến trực tiếp tay người tiêu dùng mà không qua trung gian, thương lái; chính họ sẽ tự định giá bán cho sản phẩm của mình.

NHƯ QUỲNH - CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin