ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa

Trong những năm gần đây, nghề nuôi cá lồng bè đã góp phần tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế cho người dân vùng ven sông, hồ đập. Năm 2019, toàn tỉnh có thể tích nuôi thủy sản lồng bè gần 40.000m3, sản lượng nuôi đạt 300 tấn với nhiều đối tượng có giá trị kinh tế cao. Tuy vậy, do ảnh hưởng các đợt lũ lụt, môi trường biến động đột ngột đã gây chết gần 100 tấn cá nuôi lồng bè trên sông.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nuôi trồng thủy sản đặc biệt là nuôi lồng bè trên sông, hồ chứa. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi, thúc đẩy phát triển nuôi thủy sản lồng bè một cách bền vững, ngày 12/5/2020 Chi cục thủy sản Hà Tĩnh đã ban hành công văn số 166/TS-NTTS về việc tăng cường công tác quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa  Theo đó, Chi cục Thủy sản khuyến cáo, đề nghị các địa phương, cơ sở lưu ý, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

            1. Hướng dẫn người nuôi tuân thủ lịch thời vụ và khuyến cáo kỹ thuật của cơ quan chuyên môn đã ban hành (lịch thời vụ, đề án nuôi trồng thủy sản năm 2020,...). Đối với một số vùng thường bị ảnh hưởng do mưa, bão như Thạch Sơn, Thạch Hạ, Kỳ Hà....địa phương cần chủ động rà soát để chỉ đạo vùng nuôi lồng; mật độ lồng nuôi; mật độ, kích cở giống và thời gian thu hoạch phù hợp nhằm phòng tránh, hạn chế tối đa thiêt hại do thời tiết, môi trường.

 2. Chỉ đạo cơ quan chức năng, chuyên môn của địa phương tăng cường quan trắc, cảnh báo môi trường; thực hiện có hiệu quả các khuyến cáo của Chi cục Thủy sản, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản tại các bản tin quan trắc cảnh báo môi trường vùng nuôi. Tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng đến vùng nuôi. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và môi trường nước, khi phát hiện thủy sản nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc bị chết rải rác cần hướng dẫn người nuôi biện pháp xử lý kịp thời; vào thời điểm giao mùa, khi có mưa, bão cần kịp thời hướng dẫn chủ cơ sở nuôi có giải pháp ứng phó phù hợp, di dời lồng bè đến vùng ít bị tác động bởi biến động môi trường.

3. Hướng dẫn người nuôi lồng/bè thực hiện đăng ký nuôi lồng bè theo Điều 36, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 (nội dung, biểu mẫu đăng ký đã được Chi cục Thủy sản hướng dẫn tại văn bản số 430/TS-NTTS ngày 13/12/2019); thực hiện các quy định về nuôi lồng bè tại Quy chuẩn Việt Nam số QCVN 01-80:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn quốc gia cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y; QCVN 02-22:2015/BNNPTNT- Quy chuẩn quốc gia về cơ sở nuôi cá lồng, bè nước ngọt - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường./.

Sỹ Công - Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh

 

 

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin