ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Tập trung hoàn thiện Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới 

Tháng 4, trong điều kiện cả tỉnh dồn sức phòng chống dịch bệnh Covid -19, nhất là thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội nhưng Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Một số địa phương đã có cách làm sáng tạo, phù hợp như: Tập trung chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi và vườn hộ tại hộ gia đình; các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản; các sở, ngành soát xét, xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM thuộc lĩnh vực, tiêu chí phụ trách; xây dựng các quy chế quản lý chất lượng, quy trình sản xuất đối với các sản phẩm OCOP…

Một số địa phương: Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn đã có cách làm sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, như: Thực hiện đợt cao điểm chỉnh trang vườn hộ, nhà ở, công trình chăn nuôi, công trình vệ sinh với phương châm “vườn nhà nào, nhà đó tự làm” đã đạt nhiều kết quả khá tích cực...
Chương mỗi xã một sản phẩm được các địa phương tiếp tục tuyên truyền và xét chọn ý tưởng sản phẩm tham gia OCOP, đến nay đã có 149 ý tưởng gửi Văn phòng NTM tỉnh thẩm định; hướng dẫn các cơ sở OCOP xây dựng quy trình sản xuất gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và niêm yết tại nơi sản xuất để thực hiện và giám sát (đến ngày 25/4/2020 hoàn thành).
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe dự thảo Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Đề án đặt ra mục tiêu, lộ trình đến cuối năm 2023 có 100 số xã đạt chuẩn NTM; cuối năm 2024, toàn tỉnh có 100% huyện đạt chuẩn NTM, 100% thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, ít nhất 3 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023 và đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu năm 2024; có tối thiểu 350 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó 35 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao; xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021 - 2025.
Các đại biểu đồng tình cao với dự thảo Đề án, một số đại biểu cho rằng Dự thảo đề án được xây dựng khá công phu với từng tiêu chí cụ thể và đã đánh giá thực trạng nông thôn, đưa ra các nhóm giải pháp để xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM. Một số đại biểu đề nghị trong Đề án cần lượng hóa cụ thể nguồn lực để triển khai từng tiêu chí, quan tâm hơn đến các địa phương khó khăn, cụ thể hóa các giải pháp triển khai với lộ trình thực hiện đến từng khu dân cư, hộ dân.

Cũng tại cuộc họp đại biểu đã nghe và thảo luận các nội dung như: Việc rà soát, phân loại số hộ nghèo không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 179 của HĐND tỉnh, tham mưu điều chỉnh điều kiện được hưởng. Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Góp ý vào dự thảo đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các cơ quan tham mưu trong việc xây dựng Dự thảo các Đề án, vì vậy, trên cơ sở góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, yêu cầu các Sở, ngành liên quan bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo Đề án. Đối với Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Đây là chủ trương lớn đã được Chính phủ đồng ý và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng của tỉnh thống nhất đưa vào trong dự thảo văn kiện đại hội Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là thời điểm để đón đầu cho đầu tư trung hạn, là cơ hội tốt cho nông dân và khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ chăm lo cuộc sống nhân dân. Chính vì vậy các cấp, các ngành phải đồng thuận cao, quyết tâm lớn, dồn sức xây dựng NTM, đẩy mạnh tuyên truyền sự cần thiết xây dựng Đề án trong giai đoạn hiện nay và phải cân nhắc kỹ lưỡng việc đồng hành hỗ trợ đối với những địa phương còn khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, xây dựng đề án tỉnh NTM phải đặt trong điều kiện của Hà Tĩnh là tỉnh chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; Đề án phải tiệm cận với thực tiễn và có tính khả thi cao. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đối với Đề án xử lý chất thải rắn, Bộ tiêu chí xây dựng đô thị văn minh là những vấn đề rất cần thiết, đề nghị các sở ngành tiếp tục bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Trước mắt, yêu cầu các sở, ngành, địa phương dồn sức cao nhất cho phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động triển khai sản xuất vụ hè thu. Về phòng chống dịch Covid 19, không được chủ quan mà cần có các giải pháp trong phòng chống dịch với kịch bản mới. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo phát triển sản xuất, ổn định đời sống và tập trung cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới./.

 

Ngô Thắng

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin