ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Tổ chức hội thảo đúc rút kinh nghiệm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Thứ tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn thay mặt UBND tỉnh vừa ký ban hành văn bản số 4361/UBND-NL4 về việc tổ chức hội thảo đúc rút kinh nghiệm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, vườn mẫu.


Văn bản nêu rõ: Trong thời gian qua phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được các địa phương chủ động triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều xã, thôn đã có sự sáng tạo, cách làm hay hiệu quả.
 

Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu ngày càng lan tỏa sâu rộng (đến nay có 286 thôn đạt chuẩn, 3495 vườn mẫu đạt chuẩn) tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng NTM “vững từ thôn, chắc từ xã, huyện đạt chuẩn NTM thuyết phục”. Trong ảnh Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Thông Tự, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.


Để đúc rút những cách làm tốt, kinh nghiệm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu từ thực tiễn các địa phương, UBND tỉnh giao.

 

...Vườn mẫu hộ ông Mai Đình Phước, thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, thu nhập trên 80 triệu đồng/năm.


Ban chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố và thị xã tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, cách làm hay để nhân ra diện rộng, đồng thời bàn giải pháp, định hướng, kế hoạch thời gian tới (yêu cầu tổ chức sâu, rộng đến tận thôn, xóm, mời các tổ chức, hộ gia đình tiêu biểu và các đơn vị bạn tham gia hội thảo, chia sẽ kinh nghiệm), hoàn thành trước 30/8/2019, gửi báo cáo kết quả Hội thảo và những kinh nghiệm hay, cách làm tốt về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh trước ngày 05/9/2019.

 

 và vườn mẫu trở thành điểm tham quan cho các đoàn trong và ngoài tỉnh; trong ảnh vườn mẫu hộ ông Dương Kim Hoàng, thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn.Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh: sử dụng kinh phí được phân bổ để tổ chức Hội thi Khu dân cư NTM  kiểu mẫu, vườn mẫu (tại Quyết định số: 1103/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh) hỗ trợ một phần cho các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội thảo; tổng hợp kinh nghiệm hay, cách làm tốt biên tập thành Sổ tay tuyên truyền.

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin