ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Tổng kết 10 năm phải đánh giá khoa học kết quả, bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới

Chiều 13/7, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị.

 

 

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo NTM tỉnh và Bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Chủ tịch UBND, Chánh Văn phòng Điều phối NTM, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã.

6 tháng đầu năm 2019, các địa phương đã tập trung cao cho chương trình xây dựng NTM, nhất là nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, phấn đấu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019 và nhóm xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013 - 2015.
 

Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, mỗi xã một sản phẩm 6 tháng đầu năm 2019.


Toàn tỉnh thành lập mới được 237 mô hình sản xuất kinh doanh, 24 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã và 112 doanh nghiệp. Có 417 thôn triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và hơn 2800 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu.

Về chương trình mỗi xã một sản phẩm, tiếp tục nâng cấp 6 sản phẩm chỉ đạo điểm năm 2018, tỉnh lựa chọn 14 sản phẩm chỉ đạo điểm năm 2019, trong đó có 10 sản phẩm của tỉnh, 4 sản phẩm do trung ương trực tiếp chỉ đạo. Hiện nay, các chủ cơ sở đang hoàn thiện các phương án sản xuất kinh doanh, thực hiện các nội dung theo phương án được phê duyệt. Chương trình xây dựng đô thị văn minh đã và đang được các địa phương dồn sức thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là thu hút nguồn lực đầu tư để xây dựng phát triển đô thị.
 

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng: Tiến độ giải ngân nguồn sự nghiệp tại một số địa phương còn chậm


Công tác giảm nghèo, trong 6 tháng đầu năm, các Sở, ngành liên quan và các địa phương đã tập trung phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, rà soát thôn, xã hoàn thành chương trình 135. Đặc biệt, tiếp tục hỗ trợ giống cây, giống con để hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ làm nhà ở và nhiều chính sách khác.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Đề nghị các địa phương phải kiên trì trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tập trung chỉ đạo xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: đề nghị các địa phương cần tập trung thực hiện tiêu chí môi trường, nhất là xử lý rác thải sinh hoạt


Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, bàn các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019, nhất là giải pháp để hỗ trợ người nghèo từng bước giảm nghèo; đẩy nhanh Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh theo hướng thực chất, bền vững.  

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phân tích kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân của một số tồn tại trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung, kiên trì phát triển sản xuất, tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019


Triển khai quyết liệt chương trình mỗi xã một sản phẩm đảm bảo thực chất, bền vững; việc đánh giá nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019 và tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu phải theo hướng khách quan; việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đánh giá khoa học kết quả, bài học kinh nghiệm xây dựng NTM, từ đó tiếp tục tìm động lực mới để khuyến khích người dân đẩy mạnh phong trào theo hướng thực chất, có chiều sâu, đảm bảo bền vững trong thời gian tới.

Tổ chức rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cần nghèo cần gắn với kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở vừa công bố. Phải phân rõ các loại đối tượng hộ nghèo và đề xuất các giải pháp hỗ trợ cụ thể, ưu tiên theo hướng xã hội hóa tối đa để hỗ trợ người nghèo, trước mắt là tăng thu nhập cho hộ nghèo.

Về phát triển đô thị văn minh, các địa phương cần cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện đưa ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu 6 tháng cuối năm 2019

 

Ngô Thắng

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin