CHUYÊN MỤC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Trên 1.000 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình đã thực hiện vận hành hiệu quả

Đó là kết quả thực hiện Đề tài: “Đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt trong khu dân cư”.

Chiều 4/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp Hội đồng Khoa học nghiệm thu kết quả đề tài khoa học công nghệ “Đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt trong khu dân cư”.

 

Đề tài do Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh Trần Huy Oánh làm chủ nhiệm. Mục tiêu đề tài là xác định được giải pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp để công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt đạt hiệu quả cao, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực nông thôn.

Theo đó, các mục tiêu cụ thể được xác định, gồm: xây dựng quy trình kỹ thuật phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, nhóm hộ và thiết kế hệ thống bể xử lý rác hữu cơ làm phân bón; xây dựng quy trình kỹ thuật thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn, thiết kế bể thu gom, xử lý nước thải phù hợp với điều kiện thực tiễn; xây dựng bộ tem nhãn phân loại xử lý rác thải sinh hoạt; xây dựng 4 mô hình hộ xử lý nước thải quy mô hộ gia đình và 2 mô hình thu gom phân loại xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhóm hộ.

Triển khai đề tài, nhóm thực hiện đã lấy số liệu về thực trạng rác thải sinh hoạt và nước thải sinh hoạt tại Chi cục Môi trường; tiến hành điều tra, khảo sát tại 329 hộ 6 xã thuộc 4 tiểu vùng: ven rừng, đồng bằng, ven biển và ven đô thị. Đồng thời, thực hiện thí điểm mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình tại một số xã.

Kết quả điều tra cho thấy lượng nước thải bình quân là 5,21 - 7,94 m3/người/tháng; khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình từ 0,29 – 0,36 kg/người/ngày.

Trong quá trình thực hiện mô hình xử lý rác thải, một số xã đã ban hành quy chế phân loại rác, người dân ủng hộ và thực hiện nghiêm túc quy định đề ra. Qua đó, đã góp phần giảm lượng rác thải phải đưa đi xử lý tập trung, hạn chế áp lực cho nhà máy rác, giảm chi phí thu gom, vận chuyển; đồng thời, tái sử dụng rác dễ phân hủy làm phân bón tại chỗ, giúp tái tuần hoàn để phục vụ cho trồng trọt.

Đối với hiệu quả của mô hình xử lý nước thải: nước thải sau khi được xử lý qua hệ thống hoàn chỉnh, kết quả xét nghiệm có 7/11 thông số đạt, 4 thông số còn lại tiệm cận với tiêu chuẩn cột B của QCVN 14:2008/BTNMT; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện phân tán của nông thôn tại các địa phương; chi phí lắp đặt, quản lý, vận hành thấp hơn nhiều so với xử lý tập trung; người dân dễ tiếp cận, nước thải đầu ra có thể phục vụ tưới cây.

Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình đã được nhân rộng trên địa bàn tỉnh với trên 35 xã thực hiện. Tính đến nay, có trên 1.000 mô hình đã thực hiện vận hành hiệu quả. Ngoài ra, thông qua công tác tập huấn, tuyên truyền mô hình đã được các địa phương triển khai mạnh mẽ đến từng khu dân cư và đã được người dân hưởng ứng ủng hộ triển khai thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo của nhóm thực hiện đề tài, ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao kết quả ứng dụng của đề tài. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần hoàn thiện các nội dung báo cáo, xác định lại tên đề tài sát hơn với nội dung.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng đề tài Khoa học công nghệ là khẳng định được điểm mới, có đóng góp gì cho thực tiễn, báo cáo đề tài đã nêu nhưng cần làm rõ hơn. Trong nội dung, xem xét ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ, rút ngắn quy trình xử lý rác thải ngắn hơn; xem xét triển khai những kết quả thực hiện trong xử lý nước thải và rác thải rộng ra khu vực đô thị.

Kết quả 100% thành viên hội đồng đánh giá đề tài “Đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt trong khu dân cư” đạt loại xuất sắc. Được biết, trong quá trình nghiệm thu đề tài rất khiếm khi 100% số phiếu ghi nhận kết quả đề tài đạt xuất sắc.

Ngô Thắng

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin