CHUYÊN MỤC

ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ

Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Gói thầu 01.XL: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp & PTNT

- Tên gói thầu: Gói thầu 01.XL: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp & PTNT - Giá trị gói thầu:

Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng Gói thầu: Mua sắm tài sản tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Giá trị gói t

Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản BQL rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố 

Tên tài sản: Gỗ khai thác cây đứng rừng trồng thanh lý do cháy rừng gây ra năm 2018, 2019. Số lượng:

Ban hành chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi lợn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi lợn là một trong những nội dung được Hội đồng nhân dân

NGHỊ ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Nghị định này quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước và quy đ