CHUYÊN MỤC

TIẾP NHẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Phản ánh - Kiến nghị

PHẢN ÁNH: Cháy rừng phòng hộ

NGƯỜI PHẢN ÁNH: Mai Văn Dương

ĐỊA CHỈ: Số 6 Nguyễn Hữu Thái - Tân Giang - Hà Tĩnh

PHẢN ÁNH: Các hộ dân sống ven rừng thường xuyên đốt rác gây ra cháy rừng

TRẢ LỜI: Sở đã có phương án tuyên truyền và giám sát chặt chẽ hơn đối với các sống ven rừng

TỆP ĐÍNH KÈM: Tải về File


PHẢN ÁNH: Sự cố ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền trung

NGƯỜI PHẢN ÁNH: Mai Văn Dương

ĐỊA CHỈ: Số 6 Nguyễn Hữu Thái - Tân Giang - Hà Tĩnh

PHẢN ÁNH: Chúng tôi là các hộ buôn bán nhỏ lẻ nhưng không được bồi thường thiệt hại, kính mong quý Sở có phương án bồi thường

TRẢ LỜI: Sở Nông nghiệp sẽ thực hiện bồi thường theo đúng quy trình

TỆP ĐÍNH KÈM: Tải về File