CHUYÊN MỤC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Banner giữa

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

angle-left   16 sản phẩm đủ điều kiện để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2021

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, có 16 sản phẩm đủ điều kiện để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2021.

 

Theo đó, 16 sản phẩm, gồm: Nước mắm Nhất Ninh (nâng từ 3 sao lên 4 sao), Nước mắm Diện Xuân (TX Kỳ Anh); nước mắm Phú Sáng, chẻo bà Châu, mực một nắng Cửa Nhượng, cá mối một nắng Kim Anh, giò lụa Loan Độ (huyện Cẩm Xuyên); nước mắm Tâm Loan (huyện Lộc Hà), mực khô Hoa Linh Chi, Đông trùng Hạ thảo Phú Nhân, cu đơ Hương Trí, dưa lưới Hùng Khoái (huyện Nghi Xuân); bánh đa vừng đen Hạnh Tâm (huyện Can Lộc); trà Thảo Nguyên (Hương Sơn); dưa lưới Bắc Sơn, bí xanh Tượng Sơn (huyện Thạch Hà).

 

Trước đó, qua rà soát hồ sơ và kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cho thấy, có 5 sản phẩm Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất đánh giá nhưng chưa đủ điều kiện để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2021.

 

Thực hiện Kế hoạch 88/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, các địa phương đã có 180 tưởng đăng ký được cấp huyện xét chọn, đề xuất Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định.

Qua kiểm tra, làm việc với cơ sở có ý tưởng đăng ký tham gia Chương trình OCOP và các đơn vị liên quan, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã chấp thuận 110 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP đợt 1, năm 2021.

 

 

Ngô Thắng

Liên hệ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 
Địa chỉ liên hệ: Số 04 - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh. 
Website : http://sonongnghiep.hatinh.gov.vn ; Email: sonongnghiep@hatinh.gov.vn ; Điện thoại : 0239 3855598 - Fax : 0239.3856991 

Xuất bản thông tin

Tìm kiếm