CHUYÊN MỤC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

Dự báo thời tiết

booked.net booked.net booked.net
Xuất bản thông tin

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP - THEO LĨNH VỰC

Banner giữa

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hà Tĩnh ban hành Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vừa ký ban hành quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, Phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh phải đạt 18 tiêu chí gồm: Quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy hoạch; Giao thông và hạ tầng kỹ; Điện; Thông tin và truyền thông; Môi trường; Nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm; Cơ sở vật chất văn hóa; Văn hóa; Thực hiện nếp sống văn minh đô thị; Công nghiệp, thương mại và dịch vụ; Trường học, giáo dục và đào; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; Lao động có việc làm; Y tế; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh.

UBND tỉnh giao các sở, ngành phụ trách các tiêu chí, theo chức năng, nhiệm vụ và tiêu chí, tiểu tiêu chí phụ trách có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn thực hiện nội dung các tiêu chí, tiểu tiêu chí.

Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Ngô Thắng

Liên hệ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 
Địa chỉ liên hệ: Số 04 - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh. 
Website : http://sonongnghiep.hatinh.gov.vn . 
Email: sonongnghiep@hatinh.gov.vn 
Điện thoại : 0239 3855598 - Fax : 0239.3856991 

Xuất bản thông tin

Tìm kiếm