ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

Dự báo thời tiết

booked.net booked.net booked.net
Xuất bản thông tin

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP - THEO LĨNH VỰC

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hà Tĩnh có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Sáng 23/9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM và xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu đã bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 1, năm 2019.

 

 

Trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định của các sở, ngành, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh nhất trí 100% bỏ phiếu công nhận đối với 18/22 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đợt 1, năm 2019.

 

Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm định đề nghị công nhận 13 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM; 3 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (do yếu tố sáp nhập xã)

Trước đó, các sở, ngành đã rà soát, thẩm định hồ sơ và các tiêu chí của 22 xã đề nghị đợt 1 năm 2019, trong đó có 14 xã đề nghị đạt chuẩn NTM, 5 xã đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đề xuất hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Kết quả thẩm định 14 xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2019, có 13 xã đạt 20/20 tiêu chí, 1 xã (Sơn Phúc) đạt 19/20 tiêu chí (tiêu chí chưa đạt là: Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu).

14 xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 90% đến trên 98%.

Nhóm xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm có 5 xã: Tượng Sơn (Thạch Hà), Tùng Ảnh, (Đức Thọ), Hương Trà (Hương Khê), Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), Tiên Điền (Nghi Xuân). Đến nay, các xã đã đạt 7/7 tiêu chí; 5/5 xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản, chỉ số hài lòng của người dân đạt từ 96% đến 100%.

Đợt này, có 3 xã đề xuất hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM gồm: Sơn Mỹ, Sơn An (Hương Sơn); Kỳ Hợp (Kỳ Anh) do các địa phương này thực hiện sáp nhập xã với các xã đã đạt chuẩn NTM từ những năm trước.

Danh sách 13 xã đạt chuẩn NTM, đợt 1/2019

Xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên); Hương Điền (Vũ Quang); Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh); Kỳ Hà (TX Kỳ Anh); Đức Thanh, Đức An (Đức Thọ); Thạch Sơn, Thạch Bàn, Thạch Lâm (Thạch Hà); Vĩnh Lộc, Song Lộc, Thuần Thiện (Can Lộc); Sơn Diệm (Hương Sơn)

Danh sách 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đợt 1/2019

Xã Hương Trà (Hương Khê); Tùng Ảnh (Đức Thọ); Tượng Sơn (Thạch Hà)

Danh sách 2 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đợt 1/2019

Xã Sơn Mỹ và Sơn Phúc (Hương Sơn).

Liên hệ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 
Địa chỉ liên hệ: Số 04 - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh. 
Website : http://sonongnghiep.hatinh.gov.vn . 
Email: sonongnghiep@hatinh.gov.vn 
Điện thoại : 0239 3855598 - Fax : 0239.3856991 

Xuất bản thông tin

Tìm kiếm