Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019.

1.     Tình hình công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 360.20

Ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Chiều ngày 23/5/2019, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh và Chi cục Kiểm lâm vùng II ký kết Kế hoạch phối hợp