CHUYÊN MỤC

LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN

Công văn số 1246/SNN-PTNT ngày 14/6/2021 V/v xin ý kiến hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp 

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh Trạng thái: Đang xin ý kiến Ngày bắt đầu: 14/6/2021

Công văn số 2007/SNN-KL ngày 20/8/2021 V/v xin ý kiến về Phương án quản lý rừng bền vững của Ban QL RPH Hương Khê

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh Trạng thái: Đang xin ý kiến Ngày bắt đầu: 20/8/2021

Công văn số 1598/SNN-KL ngày 20/7/2021 V/v xin ý kiến về Phương án quản lý rừng bền vững VQG Vũ Quang, 2021-2030

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh Trạng thái: Đang xin ý kiến Ngày bắt đầu: 20/7/2021

Công văn số 231/SNN-TL ngày 19/2/2020 v/v góp ý Dự thảo QĐ Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán Quỹ PCTT

- Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh - Trạng thái: Đang xin ý kiến - Ngày bắt đầu: 19/

Công văn số 863/SNN-TL ngày 08/5/2020 v/v góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân cấp công tác quản lý đê điều 

- Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh - Trạng thái: Đang xin ý kiến - Ngày bắt đầu: 08/

Công văn số 1600/SNN-TL ngày 31/7/2020 Về việc góp ý về dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp công tác quản lý đê điều

- Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh - Trạng thái: Đang xin ý kiến - Ngày bắt đầu: 31/

Công văn số 2239/SNN-PTNT ngày 08/10/2020 v/v Góp ý xây dựng cơ chế, chính sách nông nghiệp

- Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh - Trạng thái: Đang xin ý kiến - Ngày bắt đầu: 08/

Công văn số 567/SNN-KHTC ngày 26/6/2020 V/v xin ý kiến về danh mục, công trình dự án xin điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch

- Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh - Trạng thái: Đang xin ý kiến - Ngày bắt đầu: 26/