Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Một số vấn đề cần thực hiện tốt trong sản xuất lúa vụ Hè thu 2021...

Sản xuất vụ Hè Thu ở Hà Tĩnh luôn đối mặt với khó khăn, như khô hạn đầu vụ, cuối vụ mưa lớn khéo dài gây ngập úng. Đặc biệt trong bối cảnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của BĐKH. Theo dự báo của

BẢN TIN DỰ BÁO NÔNG VỤSỐ 85 (26/10/2020)...

Kính thư quý vị và bà con! Để kịp thời khắc phục hậu quả sau lũ, nhất là khôi phục nhanh các khu dân cư, vườn hộ, thìsau khi nước rút, bà con khẩn trương tổng vệ sinh đường làng, ngỏ xóm, thu gom các

Thực hiện khung lịch thời vụ thả giống nuôi trồng thủy sản năm 2019...

Trên cơ sở dự báo thời tiết, kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2019. Ngày 10/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh ban hành văn bản số 70/SNN-TS về việc thực hiện khung lịch thời vụ t