Danh mục

Liên hệ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 
Địa chỉ liên hệ: Số 04 - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh. 
Website : http://sonongnghiep.hatinh.gov.vn ; Email: sonongnghiep@hatinh.gov.vn ; Điện thoại : 0239 3855598 - Fax : 0239.3856991 

Gửi thông tin

Liên hệ

Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số