Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Hà Tĩnh tham dự Diễnđàn "Phát triển thị trường tiêu thụNgao, Hàu tại các tỉnh ven biển phía Bắc trong bối cảnh mới"

Sáng ngày28/11/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chứcvàỦy ban nhân dân tỉnh Thái Bình