Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Ra mắt hợp tác xã nuôi ong đầu tiên ở Can Lộc

(Baohatinh.vn)  - Hội Nông dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra mắt HTX nuôi ong lấy mật tại xã Gia Hanh, với số lượng 29 thành viên. Đây là HTX nuôi ong đầu tiên được thành lập... Đọc tiếpGiới thiệuRa mắt hợp tác xã nuôi ong đầu tiên ở Can Lộc »