Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản

Chiều ngày 23/5/2019, UBND Thị xã Kỳ Anh phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủ

Tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Trong 02 ngày 20-21/6/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản v