Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Hà Tĩnh tham gia Hội nghị kết nối với địa phương, doanh nghiệp về công tác thúc đẩy chế biến và phát triển thị trường nông sản

Sáng ngày 10/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị kết nối với địa phương, doanh nghiệp về công tác thúc đẩy chế biến và phát triển thị trường nông sản tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tham dự Hội nghị có đại diện các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trực thuộc và cán bộ đầu mối công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của 18 tỉnh, thành phố vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.

Hội nghị đã được nghe các nội dung:

(1) Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước theo ngành dọc giữa cơ quan Bộ với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục trực thuộc nhằm thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường, tiêu thụ nông sản cho doanh nghiệp và nông dân theo Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(2) Triển khai nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị đầu mối thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác chế biến, bảo quản và phát triển thị trường nông sản.

(3) Trao đổi về cơ chế, chính sách hiện hành trong lĩnh vực chế biến và phát triển thị trường nông sản; một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước và đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. Cung cấp thông tin cập nhật chỉ đạo, điều hành của Bộ về công tác chế biến, bảo quản nông sản; triển khai kế hoạch và các nhiệm vụ XTTM thị trường nông sản tập trung phục hồi tăng trưởng trong thời kỳ hậu dịch Covid-19.

(4) Phổ biến công tác tháo gỡ rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu, cập nhật phổ biến các hiệp định thương mại (FTA Việt Nam-EU) nông sản cho các địa phương và các chính sách thương mại nông sản cho các địa phương.

Các đại biểu đã thảo luận rất sôi nổi về các nội dung được trình bày tại Hội nghị, đặc biệt là mục tiêu, định hướng và công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển chế biến, bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản; phương thức phối hợp trao đổi thông tin, tình hình sản xuất, giá cả, nguồn cung, kết nối tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước; nhận định bối cảnh và những khó khăn, thách thức đối với xuất khẩu nông sản; định hướng và nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong công tác xúc tiến thương mại quốc tế, tháo gỡ khó khăn, rào cản trong thương mại nông sản thời gian tới.

NHƯ QUỲNH-CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢ