Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Triển khai dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mực Thạch Kim” cho vùng Cửa Sót

Chiều ngày 03/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà tổ chức Hội thảo Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mực Thạch Kim” dùng cho sản phẩm chế biến từ mực của vùng Cửa Sót – Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Tham dự Hội thảo có đại diện của các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lộc Hà; các xã Thạch Kim, Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà cùng các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến, kinh doanh mực và sản phẩm chế biến từ mực vùng Cửa Sót.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Trọng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh giá trị, vị thế trên thị trường và những đặc trưng riêng biệt của “Mực Thạch Kim”, do vậy các sản phẩm chế biến từ mực, cụ thể là mực một nắng và mực khô cần được bảo hộ và phát triển.

Hội thảo đã được nghe đơn vị chủ trì là Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt trình bày các nội dung:

(1) Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu chứng nhận “Mực Thạch Kim” gồm: Khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm chế biến từ mực; Xác định và thống nhất tổ chức đứng tên đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và tổ chức quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận là UBND huyện Lộc Hà; Thiết kế lựa chọn mẫu nhãn hiệu chứng nhận; Xác định, xây dựng tiêu chí cần chứng nhận của sản phẩm chế biến từ mực Thạch Kim; Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; Xác định bản đồ vùng địa lý sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mực Thạch Kim” gồm xã Thạch Kim, Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà; Xây dựng bộ tiêu chí sản phẩm.

(2) Xây dựng mô hình quản lý và hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý nhãn hiệu chứng nhận

(3) Hoạt động phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mực Thạch Kim” gồm: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và bao bì dáng sản phẩm và hệ thống kiểu dáng công nghiệp, bao gói sản phẩm; Hoạt động in ấn, sản xuất bao bì tem nhãn, tờ rơi, poster giới thiệu sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận.

Các đại biểu tham dự, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ mực rất đồng tình và phấn khởi hưởng ứng, sẽ là đối tượng được hưởng lợi từ dự án đã tích cực góp ý vào mẫu logo để hoàn thiện và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Sau Hội thảo, đơn vị chủ trì sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, thống nhất với địa phương trước khi Dự án được ban hành.

NHƯ QUỲNH-CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN