CHUYÊN MỤC

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021  

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021  Tải

Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 Tải về: 29/

Kế hoạch công việc Văn thư, lưu trữ năm 2021 

Kế hoạch công việc Văn thư, lưu trữ năm 2021  Tải về: 28/SNN-KH

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021  tải về: 27/KH-SNN

Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 năm 2021 

Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 năm 2021  Tải về: 26/KH-SNN

Kế hoạchThực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025”

Kế hoạchThực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025” Tải về: 2

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 Tải về:  23/SNN-KH

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021 Tải về:  12/KH-SNN

Kế hoạch Cải cách Hành chính năm 2021

Kế hoạch Cải cách Hành chính năm 2021   Tải về: 11/KH-SNN

Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

KẾ HOẠCH Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết