Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

Sáng ngày 21/7/2020 đồng chí Nguyễn Văn Việt, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng đại diện các đơn vị Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông; Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh, Công ty KC Hà Tĩnh; Báo Hà Tĩnh, Báo Doanh nghiệp và Trang trại;  Lãnh đạo UBND, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà; đại diện lãnh đạo các xã Kỳ Giang, Cẩm Thành, Thạch Liên cùng các hộ tham gia mô hình đã đi kiểm tra các điểm triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

Mô hình được thực hiện với diện tích 71ha  tại 4 xã Cẩm Thành, Thạch Liên, Kỳ Giang, Yên Hồ. Đến thời điểm hiện tại các vùng sản xuất lúa mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, lúa đang ở giai đoạn làm đòng; người dân tham gia mô hình được hỏi đều hiểu về sản xuất lúa hữu cơ và có nhật ký theo dõi quá trình sản xuất.

Đồng chí Giám đốc sở đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tiếp tục cử cán bộ bám sát theo dõi, chỉ đạo mô hình để đánh giá hiệu quả; đề nghị các địa phương tham gia thực hiện mô hình chỉ đạo bà con thực hiện mô hình đảm bảo theo đúng yêu cầu và thường xuyên hỗ trợ cùng phía Trung tâm Khuyến nông trong việc thực hiện mô hình; đề nghị các doanh nghiệp cung ứng đầu vào và hỗ trợ thu mua đầu ra tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân trong suốt quá trình triển khai./.

Thái Thơm

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh