Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Tập huấn chăn nuôi gà an toàn trong nông hộ cho phụ nữ xã Thạch Đài

Sáng ngày 21/7/2020, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Hà phối hợp Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ CTVN Thạch Hà và Hội liên hiệp phụ nữ xã Thạch Đài tổ chức chương trình tập huấn chăn nuôi gà an toàn trong nông hộ cho hơn 130 phụ nữ xã Thạch Đài.

Chị em được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà

Tại buổi tập huấn, các chị em được truyền đạt kiến thức hữu ích về các nội dung như: kỹ thuật lựa chọn con giống; kỹ thuật xây dựng chuồng trại; kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà; quy trình phòng bệnh bằng vắc xin và thuốc thú y cho gà giống, gà thịt; trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm chăn nuôi bằng phương pháp sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi,… đảm bảo nuôi gà an toàn trong nông hộ.

Với phương châm “Trao cần câu hơn trao xâu cá”, sau khi kết thúc lớp tập huấn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thạch Đài trao 500 con gà giống cho 10 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 50 con. Mô hình sinh kế như thế này được các cấp hội phụ nữ Thạch Hà triển khai là giải pháp cụ thể giúp các hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; hỗ trợ chị em phụ nữ đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, thân thiện với môi trường, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống./.

Hoàng Thanh