DANH MỤC

SÂU BỆNH, DỊCH BÊNH

Phòng trừ sâu keo mùa thu

Sâu keo mùa thu có tên khoa học Spodoptere frugiperda J.E. Smith, thuộc Bộ cánh vảy (Lepidoptera), H

Phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa Hè Thu 2019

Sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến ngày 28/5/2019, toàn tỉnh đã gieo cấy 22.213ha, đạt 50,3% kế hoạch, số d

Hướng dẫn sử dụng thuốc phòng trừ cỏ dại trên lúa Hè Thu

Để chủ động ngăn chặn sự gây hại của cỏ dại trên lúa vụ Hè Thu ngay từ đầu vụ sản xuất, Chi cục Trồn

Hướng dẫn phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ Xuân 2019

Sản xuất vụ Xuân 2019 đến thời điểm này, các trà lúa giai đoạn trổ bông-chín sữa, điều kiện thời tiế

Hướng dân Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019

1. Tình hình thời tiết và cây trồng - Thời tiết Đầu vụ thời tiết cơ bản thuận lợi cho cây trồng sinh