THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên

Lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Tải xuống

Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (áp dụng đối với đối tượng là: doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở, ngành liên quan).

Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư

Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy phép cho hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều

Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy phép cho hoạt động khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều

Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy phép cho hoạt động để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông

Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy phép cho hoạt động cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều

Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy phép cho các hoạt động cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều

Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký tàu cá

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Đăng ký nuôi bổ sung loài động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ  rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốcnhập khẩu; cây xử lý tịch thu

Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File