Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Công bố các chính sách an toàn Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (Giai đoạn 3)

Chính sách an toàn của Tiểu dự án tại tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miên Trung (Giai đoạn 3) đã được Ngân hàng thế giới (WB) thông qua. Ban... Đọc tiếpGiới thiệuCông bố các chính sách an toàn Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (Giai đoạn 3) »

Điều tiết nước tưới hợp lý cho sản xuất Hè thu

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn thì nguồn nước trong giai đoạn đầu vụ Hè Thu 2020 cơ bản vẫn đảm bảo cung cấp tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn... Đọc tiếpGiới thiệuĐiều tiết nước tưới hợp lý cho sản xuất Hè thu »