CHUYÊN MỤC

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

    Triển khai thi hành Luật Cư trú

Ngày 24/8/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 311/KH-UBND ngày 24/8/202

Hà Tĩnh thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19

(Baohatinh.vn) - Căn cứ các thông báo số 3866 ngày 22/8, số 3816 ngày 20/8/2021, số 3793 ngày 19/8 c

Hà Tĩnh ban hành văn bản hỏa tốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

 Ngày 11/01/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 208/UBND-NC1 về việc triển khai thực hiện

Nghị định số 124/2020/NĐ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biên pháp thi hành Luật Khiếu nại năm 2011.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biệ

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 487/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg

Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ gắn với khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh

Sáng 10/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghịtập huấn,

Hà Tĩnh tham gia Hội thảo phát triển ngành chế biến, rau quả gắn với sản xuất và thị trường tiêu thụ

Sáng ngày 13/10/2020, tại Thành phố Ninh Bình, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản phối h

Công tác tuyên truyền, phổ biến về chất lượng hàng hóa VTNN và ATTP nông lâm thủy sản triển khai chậm so với kế hoạch

Sáng ngày 08/7/2020, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy

Một số vấn đề mới trong chính sách tại thị trường Trung Quốc và EU

Thị trường Trung Quốc Vụ Thị trường châu Á - châu Phi cho biết, Chính quyền Quảng Tây đang tăng cườn

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17 và sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020

Sáng 03/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiệ

Ban hành quy định về hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống.

Ban hành quy định về hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống.   Ủy ban nhân dân tỉnh vừa

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Văn bản gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã

Xây dựng chuỗi liên kết để sản xuất bền vững

Với mục tiêu giúp nông dân hiểu được tầm quan trọng của việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, nhằ

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh: phối hợp tổ chức truyền thông cho đoàn viên nghiệp đoàn Nghề cá

Chiều ngày 05/7, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức truyền

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND huyện Hương Sơn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng FSC

Chiều ngày 17/11, tại UBND huyện Hương Sơn, Chi cục Kiểm lâm phối hợp UBND huyện Hương Sơn tổ chức l