VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Tên

Số

́

Loại

Ngày ban hành

Tải xuống

V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

1713/SNN-KHTC Công văn 2020-08-12 Tải về File

V/v rà soát, báo cáo các cơ sở nhà, đất phải di dời theo quy hoạch.

1694/SNN-KHTC Công văn Tải về File

V/v góp ý Dự thảo quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

1695/SNN-KHTC Công văn 2020-08-10 Tải về File

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thuê xe ô tô và thuê phân tích mẫu sản phẩm OCOP phục vụ kiểm tra, kiểm soát Chương trình OCOP năm 2020

411/QĐ-SNN Quyết định 2020-08-11 Tải về File

V/v xin ý kiến thẩm định tham luận tại Đại bội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

1696/SNN-KHTC Công văn 2020-08-11 Tải về File

V/v thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

1697/SNN-XDCT Công văn 2020-08-11 Tải về File

V/v góp ý thỏa thuận phương án hướng tuyến đường dây 110kV và vị trí trạm biến áp 110kV Hà Tĩnh

1698/SNN-TTBVTV Công văn 2020-08-11 Tải về File

V/v thẩm định dự án Trung tâm DVTH, giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP và phát triển nông nghiệp CNC tại Hà Tĩnh

1699/SNN-TTBVTV Công văn 2020-08-11 Tải về File

V/v ý kiến về đề xuất khảo sát và đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đá Hàn, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

1700/SNN-TL Công văn 2020-08-11 Tải về File

V/v thông báo thẩm định dự toán chi phí xử lý sự cố cống lấy nước dưới đập chính hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

1701/BC-SNN Báo cáo 2020-08-11 Tải về File

Thông báo kết quả thẩm định dự toán chi phí khảo sát, lập điều chỉnh thiết kế BVTC-DT công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Trày, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

1702/SNN-XDCT Báo cáo 2020-08-11 Tải về File

V/v triển khai Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh

1703/SNN-QLCL Công văn 2020-08-11 Tải về File

V/v góp ý Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2030

1704/SNN-PTNT Công văn 2020-08-11 Tải về File

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh năm 2020

412/QĐ-SNN Quyết định Tải về File

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn năm 2020

413/QĐ-SNN Quyết định 2020-08-12 Tải về File

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố năm 2020

414/QĐ-SNN Quyết định 2020-08-12 Tải về File

V/v thay đổi thành viên Tổ giúp việc Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh

1706/SNN-KL Công văn 2020-08-12 Tải về File

V/v góp ý hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

1707/SNN-TL Công văn 2020-08-12 Tải về File

V/v cấp phép giao cắt giữa tuyến đê La Giang và cầu Thọ Tường bắc qua sông La, huyện Đức Thọ

1708/SNN-TL Công văn 2020-08-12 Tải về File

Báo cáo Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ ngƣ dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ

15/BC-TTĐ Báo cáo 2020-07-09 Tải về File

Báo cáo Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê xe ô tô và thuê phân tích mẫu phục vụ kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

226/BC-SNN Báo cáo 2020-08-10 Tải về File

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý các Cảng cá, bến cá năm 2020

415/QĐ-SNN Quyết định Tải về File

V/v tổng hợp các hồ đập hư hỏng đề xuất tham gia dự án mở mới về An toàn đập vốn vay WB

1709/SNN-TL Công văn 2020-08-12 Tải về File

Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

36/2019/QĐ-UBND Quyết định 2019-06-18 Tải về File

V/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

1643/SNN-VP Công văn 2020-08-05 Tải về File

Quyết định 988/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT

988/QĐ-TTg Quyết định 2020-07-09 Tải về File

Công điện về việc chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp,áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

02/CĐ-PCTT Công điện 2020-07-30 Tải về File

Công điện Về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

1412/CĐ-TCTL-QLCT Công điện 2020-07-31 Tải về File

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

159/KH-SNN Kế hoạch 2020-06-15 Tải về File

Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 13/7/2020 về Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07/CT-UBND Tỉnh phát hành Chỉ thị Tải về File

Kế hoạch Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

30/KH-UBTP Kế hoạch 2020-02-21 Tải về File

V/v báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

1412/SNN-PTNT Báo cáo Tải về File

V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn đánh giá dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, khoản vay bổ sung”

1415/SNN-KHTC Công văn 2020-07-13 Tải về File

V/v điều chỉnh địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm cây lúa

1416/SNN-PTNT Công văn Tải về File

Giấy mời dự Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2020

69/GM-SNN Giấy mời 2020-07-13 Tải về File

V/v xây dựng mô hình vùng sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ, gắn với sản phẩm OCOP

1309/SNN-KN Báo cáo 2020-06-29 Tải về File

V/v cử thành phần tham gia Hội nghị tham vấn lần 2 đánh giá giữa kỳ thưc hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN đến năm 2025.

1312/SNTCCB Công văn 2020-06-29 Tải về File

V/v ý kiến liên quan thỏa thuận phương án hướng tuyến đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3, 4)

1313/SNN-KL Sở phát hành Tải về File

V/v giao dẫn chương trình và văn nghệ chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và PTNT, lần thứ V

14/SNN-BTC Công văn 2020-06-24 Tải về File

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức gặp mặt các đồng chí Lãnh đạo phòng, cán bộ, công chức Cơ quan Sở và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở trước khi về nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

64/GM-SNN Giấy mời 2020-06-24 Tải về File

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ chăn nuôi lợn để thúc đẩy phát triển chăn nuôi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 và dịch tả lợn Châu Phi

Công văn 2020-06-28 Tải về File

V/v cử người tham dự Hội nghị

Công văn 2020-06-29 Tải về File

DANH SÁCH TIẾP NHẬN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 13/05/2020

Sở phát hành Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

1205/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2020-04-13 Tải về File

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020

03 /CT-UBND Chỉ thị 2020-03-30 Tải về File

Công điện Về việc phòng trừ dịch hại cây trồng vụ Xuân 2020

06 /CÐ-UBND Tỉnh phát hành 2020-03-30 Tải về File

THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức năm 2020

76/TB-SNN Thông báo 2020-03-27 Tải về File

Về việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2020

05 /CĐ-UBND Công văn 2020-03-13 Tải về File

Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ

1788/CT-BNN-TCLN TW phát hành Chỉ thị Tải về File

Công khai thực hiện dự toán thu chi năm 2019

412 Thông báo Sở phát hành 2020-01-14 Tải về File

Công khai dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2020 của Văn phòng sở

44/QĐ-SNN Quyết định Sở phát hành 2020-02-17 Tải về File

DANH SÁCH TIẾP NHẬN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

0 SỐ Sở phát hành 2019-12-01 Tải về File

DANH SÁCH TIẾP NHẬN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 02/2020

Sở phát hành Tải về File

Quyết định Công khai dự toán QLNN Văn phòng Sở năm 2020

38/QĐ-SNN Sở phát hành 2020-01-31 Tải về File

CÔNG ĐIỆN Về việc chỉ đạo bổ cứu sản xuất vụ Xuân 2020

02 /CĐ-UBND Tỉnh phát hành 2020-01-16 Tải về File

THÔNG TƯ Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

26/2019/TT-BNNPTNT TW phát hành Tải về File

Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

9740/CT-BNN-VP TW phát hành 2019-12-27 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

52/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2020-01-06 Tải về File

Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

51/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2020-01-06 Tải về File

Về việc ban hành Kịch bản phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

3995/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2019-12-09 Tải về File

Tài liệu phục vụ họp triển khai sản xuất vụ Xuân 2020

431/GM-UBND Sở phát hành 2019-11-18 Tải về File

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đường cứu hộ, cứu nạn cho Nhân dân các xã ven biển huyện Lộc Hà

3813/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2019-11-25 Tải về File

Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 về việc quy định chế độ quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

05/2019/TT-BNNPTNT Sở phát hành 2019-05-02 Tải về File

V/v tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Số: 6763/UBND-NC1 Tỉnh phát hành 2019-10-11 Tải về File

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

3356/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2019-10-11 Tải về File

Về thời gian làm việc mùa đông

344/TB-UBND Tỉnh phát hành 2019-10-08 Tải về File

Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến nông sản Hồng Sơn Hà Tĩnh tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

3282/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2019-10-03 Tải về File

Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2019

3168/QĐ-UBND Tỉnh phát hành Tải về File

Về việc phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

3141/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 1902-09-20 Tải về File

Dự án Trang trại chăn nuôi bò tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, của Hợp tác xã Quốc Cường

3040/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2019-09-12 Tải về File

V/v phê duyệt dự án thành phần - Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Hà Tĩnh

3052/QD-UBND Tỉnh phát hành 2019-09-12 Tải về File

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Kỳ Anh năm 2019

3142/QĐ_UBND Tỉnh phát hành 2019-09-20 Tải về File

V/v cử cán bộ phối hợp với Sở Thông tin &TT để theo dõi doanh nghiệp

1845/SNN-VP Công văn 2015-09-15 Tải về File

Quyết định thành lập Tổ CNTT của Sở Nông nghiệp và PTNT

733/QĐ-SNN Quyết định 2015-08-20 Tải về File

Báo cáo KQ ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm ngành NN&PTNT

1037 Báo cáo 2015-06-09 Tải về File

V/v cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Cơ quan Sở

93/TB-SNN Thông báo 2015-04-16 Tải về File

Hướng dẫn liên ngành về 1 số nội dung liên quan đến quy trình, hồ sơ, thủ tục, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện tạm thời 1 số chính sách đặc thù XD mới, mở rộng các cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại theo QĐ 2811/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh

2859 LN/TC-NN&PTNT Công văn 2009-11-03 Tải về File

V.v Phân công lãnh đạo Phụ trách Công nghệ Thông tin

2612/SNN-VP Công văn 2013-07-18 Tải về File

Quyết định Quản lý, Sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

854/QĐ-SNN Quyết định 2013-03-20 Tải về File

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

3260/KH-SNN Kế hoạch 2014-08-08 Tải về File

V.v Khuyến khích phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin

633 /SNN-VP Công văn 2014-03-03 Tải về File

V/v ban hành quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh

756/QĐ-SNN Quyết định 2014-03-12 Tải về File

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng trang thông tin điện tử trên Internet của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh

1234/QĐ-SNN Quyết định 2009-05-20 Tải về File

V/v thành lập Tổ CNTT

2854/QĐ-SNN Quyết định 2011-09-01 Tải về File

V/v thực hiện nghiêm Quy định số 55QĐ/TW của Bộ Chính trị

2614/SNN-TCCB Công văn 2016-12-28 Tải về File

Về việc đôn đốc thực hiện kiểm soát, tiếp nhận và xử lý hồ sơ quyết định thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến

1862/SNN-TCCB Công văn 2016-09-28 Tải về File

Về việc tập huấn và quán triệt triển khai dịch vụ công cấp độ 3

248/GM-SNN Giấy mời 2016-09-13 Tải về File

Về việc hỗ trợ và quán triệt triển khai một cửa liên thông và dịch vụ công

140/GM-SNN Giấy mời 2016-06-01 Tải về File

Về việc tập huấn và quán triệt triển khai một cửa liên thông và dịch vụ công cấp tỉnh

06/GM-SNN Giấy mời 2016-01-05 Tải về File

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT năm 2017

663/KH-SNN Kế hoạch 2016-09-07 Tải về File

V/v xây dựng Kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017.

1119 /SNN-KHTC Kế hoạch 2016-06-23 Tải về File

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2016

1150/KH-SNN Kế hoạch 2015-08-07 Tải về File

Kết quả phân tích mẫu vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản tháng 2 năm 2016

13/TB-QLCL Thông báo 2016-02-26 Tải về File

Thông báo kết quả kiểm nghiệm chất lượng mẫu giống lúa sản xuất vụ Đông Xuân đợt 2 năm 2016

45/TB-SNN Thông báo 2016-01-26 Tải về File

Thông báo kết quả phân tích mẫu rau, củ, quả công nghệ cao tháng 12 năm 2015

43/TB-SNN Thông báo 2016-01-26 Tải về File

Về việc kiện toàn Ban biên tập Website Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh

1244/QĐ-SNN Quyết định 2015-12-10 Tải về File

V/v công bố đường dây nóng về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

2447/SNN-QLCL Công văn 2015-12-07 Tải về File

V/v giao thực hiện sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh và báo cáo định kỳ

2385/SNN-VP Công văn 2015-11-27 Tải về File

Quyết định phân công cán bộ chuyên trách CNTT

1028/QĐ-SNN Quyết định 2015-11-03 Tải về File

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc CNTT

1026/QĐ-SNN Quyết định 2015-11-03 Tải về File

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

1550/KH-SNN Kế hoạch 2015-08-07 Tải về File

V/v kiện Ban biên tập Website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

916/QĐ-SNN Quyết định 2014-03-18 Tải về File

Thông báo công khai cơ sở KD thuốc BVTV đủ điều kiện

888/TB-SNN Thông báo 2015-10-29 Tải về File

KQ kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tháng 9/2015

806/TB-SNN Thông báo 2015-10-12 Tải về File

V/v hỗ trợ kinh phí tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019

2412/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2019-07-18 Tải về File

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

2218/QĐ-UBND Tỉnh phát hành Quyết định 2019-07-02 Tải về File

V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019

2286/QĐ-UBND Quyết định 2019-07-08 Tải về File

V/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà

2284/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2019-07-05 Tải về File

Báo cáo Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT năm 2018.

485/BC-SNN Báo cáo 2018-11-23 Tải về File

Kế hoạch Ứng dụng CNTT 2019

441/KH-SNN Kế hoạch 2018-10-30 Tải về File

Báo cáo CNTT 6 tháng đầu năm 2018

434/BC-SNN Báo cáo 2018-06-21 Tải về File

Kế hoạch Ứng dụng CNTT 2018

583/KH-SNN Kế hoạch 2017-10-30 Tải về File

V/v sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh (xxx@hatinh.gov.vn) và báo cáo định kỳ

270/SNN-VP Công văn 2017-02-24 Tải về File

V.v Khuyến khích phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin

279/SNN-VP Công văn 2017-02-28 Tải về File

V/v góp ý Dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi

891/SNN-TL Đề án 2017-05-19 Tải về File

Kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến, đề tài khoa học

689/QĐ-SNN Quyết định 2016-07-25 Tải về File

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh và cung cấp thông tin công khai minh bạch trên trang Web ngành

643/SNN-VP Công văn 1017-04-17 Tải về File

Công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

68/QĐ-SNN Quyết định 2017-02-16 Tải về File

V/v tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

256/SNN-VP Công văn 2017-02-23 Tải về File

Xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2017

60/KH-SNN-BVĐ Kế hoạch 2017-02-16 Tải về File

Lấy ý kiến góp ý dự thảo KH hành động năm ATVSTP 2017

207/SNN-QLCL Công văn 2017-02-15 Tải về File

V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017

68/SNN-VP Công văn 2017-11-12 Tải về File

Về việc điều chỉnh chủ trương Dự án đầu tư Khu nuôi trồng thủy sản, giải trí và ẩm thực Bình Hà tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà của Công ty cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh

1654/ QĐ-UBND Quyết định 2019-06-03 Tải về File

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI; KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; ĐÊ ĐIỀU

Số: 65/2019/NĐ-CP TW phát hành 2019-07-18 Tải về File

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2019

2693/QĐ-UBND Tỉnh phát hành 2019-08-12 Tải về File