CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Tên

Số

́

Loại

Ngày ban hành

Tải xuống

V/v góp ý Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng BTB đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

2307/SNN-KHTC Công văn 2021-09-22 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh

494/QĐ-SNN Quyết định 2021-09-21 Tải về File

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt, mua bán trái phép các loài chim tự nhiên, động vật hoang dã

2273/SN-KL Công văn 2021-09-20 Tải về File

V/v rà soát, báo cáo danh mục hệ thống chỉ tiêu thông tin Ngành đề xuất tích hợp vào xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý, điều hành dùng chung của tỉnh

2272/SNN-KHTC Công văn 2021-09-20 Tải về File

V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

2259/SNN-TL Công văn 2021-09-17 Tải về File

V/v kết quả k t công tác quản lý chất lượng các c ng t nh chuyên ngành

2258/SNN-XDCT Công văn 2021-09-17 Tải về File

V/v góp ý dự thảo Đề án đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

2252/SNN-KHTC Công văn 2021-09-16 Tải về File

V/v đôn đốc thực hiện công tác bàn giao hồ sơ, chứng từ kế toán.

2248/SNN-KHTC Công văn 2021-09-16 Tải về File

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

326/SNN-XDCT Thông báo 2021-09-15 Tải về File

BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý 3 năm 2021

325/BC-SNN Báo cáo 2021-09-15 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách kinh phí sự nghiệp năm 2021

420/QĐ-SNN Quyết định 2021-09-14 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách kinh phí sự nghiệp năm 2021

419/QĐ-SNN Quyết định 2021-09-14 Tải về File

V/v báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

2203/SNN-KHTC Báo cáo 2021-09-13 Tải về File

V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

2198/SNN-KHTC Công văn 2021-09-13 Tải về File

V/v phòng, ch ng ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi

2191 Công văn 2021-09-10 Tải về File

V/v phúc đáp kiến nghị của BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình 943/TTrBQLDA ngày 25/8/2021

2186/SNN-KL Công văn 2021-09-10 Tải về File

V/v góp ý Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2171/SNN-KHTC Công văn 2021-09-09 Tải về File

Về việc thành lập Tổ Chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tu sửa đường hành lang chân đê; tu sửa đường cơ đê; gia cố mặt đê; sửa chữa hư hỏng kè Bùi Xá; tu sửa dốc lên đê và cải tạo, nâng cấp kho vật tư phòng chống bão lụt kết hợp điểm canh đê K19+000 thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh

409/QĐ-SNN Quyết định 2021-09-09 Tải về File

V/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg

2170/SNN-KHTC Công văn 2021-09-08 Tải về File

V/v Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia

2162/SNN-PTNT Công văn 2021-09-08 Tải về File

V/v nộp sáng kiến, đề tài nghiên cứu cải tiến kỹ thuật năm 2021

1495/SNN-KHTC Công văn 2021-09-07 Tải về File

V/v tham gia ý kiến đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm.

2158/SNN-KHTC Công văn 2021-09-07 Tải về File

V/v góp ý các nội dung của dự thảo quy hoạch Lâm nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2134/SNN-KL Công văn 2021-09-06 Tải về File

V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trạm trưởng; bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng

2131/SNN-TCCB Công văn 2021-09-06 Tải về File

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ triển khai pháp luật về PPP và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

2123/SNN-KHTC Công văn 2021-09-01 Tải về File

V/v thẩm định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Thạch Quý tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh (lần 2).

2124/SNN-TT&BVTV Công văn 2021-09-01 Tải về File

CÔNG ĐIỆN Về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão CONSON

13/CĐ-UBND Công điện 2021-09-10 Tải về File

Công điện Về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

1626/CĐ-TCTL-QLCT Công điện 2021-09-08 Tải về File

Công điện về việc chủ động ứng phó với bão ConSon và mưa lớn

05/CĐ-PCTT Công điện 2021-09-07 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

407/QĐ-SNN Quyết định 2021-08-31 Tải về File

V/v góp ý kế hoạch phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2111/SNN-QLCL Công văn 2021-08-31 Tải về File

V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác phân bổ giống gia cầm và vật tư chăn nuôi từ nguồn hỗ trợ của Bộ NN&PTNT cho các địa phương khôi phục sản xuất sau lũ lụt năm 2020

2105/SNN-CNTY Công văn 2021-08-30 Tải về File

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021

314/BC-SNN Báo cáo 2021-08-30 Tải về File

BÁO CÁO Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tƣ pháp tháng 8 năm 2021

312/BC-SNN Báo cáo 2021-08-27 Tải về File

BÁO CÁO Thực trạng sử dụng tem trên quả Bưởi Phúc Trạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

311/BC-SNN Báo cáo 2021-08-27 Tải về File

THÔNG BÁO Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 Đơn vị được xét duyệt: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Mã chương: 412

297/TB-SNN Thông báo 2021-08-26 Tải về File

THÔNG BÁO Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 Đơn vị được xét duyệt: Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT Mã chương: 412

293/TB-SNN Thông báo 2021-08-26 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ an toàn Covid tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

402/QĐ-SNN Quyết định 2021-08-25 Tải về File

THÔNG BÁO Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 Đơn vị được xét duyệt: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Mã chương: 412

287/TB-SNN Thông báo 2021-08-25 Tải về File

V/v góp ý điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục xây dựng công trình Nước sạch cho một số xã thuộc huyện Lộc Hà, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

2036/SNN-TL Công văn 2021-08-24 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH V/v cử công chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (đ/c Nguyễn Trọng Nhật)

400/QĐ-SNN Quyết định 2021-08-24 Tải về File

BÁO CÁO Tổng kết Chƣơng trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

201/BC-SNN Báo cáo 2021-06-18 Tải về File

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3049/QĐ-UBND Quyết định 2021-08-27 Tải về File

DANH SÁCH TIẾP NHẬN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

0 số Thông báo 2021-08-25 Tải về File

CÔNG ĐIỆN Về việc chỉ đạo chuẩn bị các nguồn lực tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa Hè thu 2021 và triển khai sản xuất vụ Đông 2021

11/CĐ-UBND Công điện 2021-08-20 Tải về File

V/v góp ý Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030

2029/SNN-KL Công văn 2021-08-23 Tải về File

V/v báo cáo số liệu liên quan đến gỗ là tang vật, vật chứng các vụ vi phạm bị tịch thu

2028/SNN-KL Công văn 2021-08-23 Tải về File

Về việc thống kê phương tiện chuyên dụng của cá nhân, doanh nghiệp phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

2010/SNN-VP Công văn 2021-08-20 Tải về File

V/v góp ý Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2008/SNN-TCCB Công văn 2021-08-20 Tải về File

V/v góp ý dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

2001/SNN-KHTC Công văn 2021-08-19 Tải về File

V/v tập trung chỉ đạo xử lý các hành vi vi phạm về pháp luật đê điều

1995/SNN-TL Công văn 2021-08-19 Tải về File

V/v góp ý dự thảo quy định vận tải trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19

1948/SNN-KHTC Công văn 2021-08-18 Tải về File

V/v tham gia ý kiến phê duyệt tổ chức Hội thảo quốc tế của Hội chữ thập đỏ tỉnh

1978/SNN-TL Công văn 2021-08-17 Tải về File

V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng và Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

1977/SNN-TCCB Công văn 2021-08-17 Tải về File

V/v ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cửa Nhượng

1962/SNN-XDCT Công văn 2021-08-16 Tải về File

BÁO CÁO Các nội dung tồn đọng kéo dài tại Dự án cống Đò Điệm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội- Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)

280/BC-SNN Báo cáo 2021-08-16 Tải về File

V/v góp ý Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1948/SNN-TL Công văn 2021-08-13 Tải về File

V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

1949/SNN-KHTC Công văn Tải về File

BÁO CÁO Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường

276/BC-SNN Báo cáo 2021-08-13 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH V/v cử công chức đi bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên

384/QĐ-SNN Quyết định 2021-08-12 Tải về File

BÁO CÁO Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

275/BC-SNN Báo cáo 2021-08-12 Tải về File

V/v ý kiến về sử dụng tro, xỉ để san lấp mặt bằng tại Nhà máy gạch ngói Đồng Nai, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh.

1907/SNN-TTBVTV Công văn 2021-08-11 Tải về File

V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Nghị quyết số 81/2017/NQHĐND

1906/SNN-KHTC Công văn 2021-08-11 Tải về File

V/v cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động.

1903/SNN-TCCB Công văn 2021-08-10 Tải về File

V/v các thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất

1797/SNN-TCCB Công văn 2021-08-10 Tải về File

V/v giới thiệu cán bộ đầu mối hoàn thành phiếu khảo sát triển khai kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống kháng thuốc 2013 - 2020.

1789/SNN-TCCB Công văn 2021-08-09 Tải về File

V/v tình hình thực hiện chính sách về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

1785/SNN-KHTC Công văn 2021-08-09 Tải về File

V/v tham mưu công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh phòng, chống thiên tai

1773/SNN-TCCB Công văn 2021-08-06 Tải về File

V/v ý kiến đối với Dự án đầu tư hệ thống sản xuất chế biến thủy hải sản - phát triển sản phẩm ruốc kem và nước mắm cổ truyền tại thôn Trung Đông, Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên

1772/SNN-QLCL Công văn 2021-08-06 Tải về File

V/v nguyên nhân, trách nhiệm trong thực hiện Dự án Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi) thị xã Hồng Lĩnh

1753/SNN-XDCT Công văn 2021-08-05 Tải về File

BÁO CÁO Kết quả thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

267/BC-SNN Báo cáo 2021-08-05 Tải về File

V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Đê điều

1743/SNN-TL Công văn 2021-08-04 Tải về File

V/v xây dựng Kế hoạch và tổ chức xử lý sinh vật gây hại, ẩn họa tại công trình đập, hồ chứa thủy lợi

1752/SNN-TL Công văn 2021-08-04 Tải về File

V/v soát xét, xác minh nội dung liên quan đến khiếu nại của công dân

1737/SNN-TTr Công văn 2021-08-03 Tải về File

V/v góp ý dự thảo tài liệu “Sổ tay công tác xây dựng văn bản QPPL”

1735/SNN-VP Công văn 2021-08-03 Tải về File

V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng

1727/SNN-TCCB Công văn 2021-08-02 Tải về File

BÁO CÁO Về việc tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

266/BC-SNN Báo cáo 2021-08-02 Tải về File

THÔNG BÁO Về việc trả hồ sơ thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà

262/SNN-XDCT Thông báo 2021-07-30 Tải về File

V/v báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

1698/SNN-KHTC Công văn 2021-07-29 Tải về File

V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

1696/SNN-VP Công văn 2021-07-29 Tải về File

V/v tham gia ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lộc Hà

1674/SNN-KHTC Công văn 2021-07-28 Tải về File

V/v tổ chức kỉ niệm 76 năm Ngày truyền thống của ngành thủy lợi Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021)

1673/SNN-TL Công văn 2021-07-28 Tải về File

V/v góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Khu bảo tồn biển

1667/SNN-TS Công văn 2021-07-27 Tải về File

V/v cung cấp thông tin xây dựng ấn phẩm, quảng bá thương hiệu nông sản Việt Nam tại Thị trường EU

1644/SNN-QLCL Công văn 2021-07-26 Tải về File

V/v ý kiến về dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung sử dụng phế liệu gang xỉ, tro xỉ của Công ty CP đầu tư CN&MT Hùng Cường (lần 2)

1666/SNN-KL Công văn 2021-07-26 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ công tác xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thuỷ sản Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

366/QĐ-SNN Quyết định 2021-07-26 Tải về File

V/v tham mưu giao đơn vị quản lý, vận hành công trình cấp nước xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà

1699/SNN-TL Công văn 2021-07-30 Tải về File

Công điện Về việc chủ động ứng phó diễn biến của ATNĐ trên biển đông

04/CĐ-PCTT Công điện 2021-07-22 Tải về File

V/v tham gia ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân

1626/SNN-KHTC Công văn 2021-07-23 Tải về File

V/v góp ý dự thảo Báo cáo rà soát Đầu tư và Chi tiêu công cho biến đổi khí hậu (CPEIR)

1624/SNN-KHTC Công văn 2021-07-23 Tải về File

V/v cử thành viên tham gia Hội đồng giám khảo Hội thi, Cuộc thi năm 2021.

1619/SNN-TCCB Công văn 2021-07-22 Tải về File

V/v cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định giá trị “Tiền sử dụng

1618/SNN-TCCB Công văn 2021-07-22 Tải về File

V/v khắc phục tồn tại, hạn chế hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2021

1609/SNN-TCCB Công văn 2021-07-21 Tải về File

V/v hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện các nội dung của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành

1608/SNN-TL Công văn 2021-07-21 Tải về File

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường Nhà nước năm 2021

250/BC-SNN Báo cáo 2021-07-20 Tải về File

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

248/KH-SNN Kế hoạch 2021-07-20 Tải về File

V/v ý kiến về dự án Khôi phục bến Giang Đình của Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình

1583/SNN-TL Công văn 2021-07-19 Tải về File

V/v Góp ý dự thảo báo cáo quý II, nhiệm vụ Quý III/2021

1578/SNN-VP Công văn 2021-07-19 Tải về File

V/v đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi về nâng bậc lương trước thời hạn

1571/SNN-TCCB Công văn 2021-07-16 Tải về File

V/v cung cấp thông tin xây dựng ấn phẩm, quảng bá thương hiệu nông sản Việt Nam tại Thị trường EU

1572/SNN-QLCL Công văn 2021-07-16 Tải về File

V/v tham gia ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Can Lộc, TX.Hồng Lĩnh, Nghi Xuân

1564/SNN-KHTC Công văn 2021-07-15 Tải về File

V/v Thông báo kết quả thẩm định bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đập Hói, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

1562/SNN-XDCT Thông báo 2021-07-15 Tải về File

V/v xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2022 và giai đoạn 2022-2024

1549/SNN-KHTC Công văn 2021-07-14 Tải về File

V/v chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh

1548/SNN-KHTC Công văn 2021-07-14 Tải về File

V/v kiểm tra, rà soát lại trình tự, thủ tục, hồ sơ điều chuyển các tài sản cơ sở nhà, đất.

1528/SNN-KHTC Công văn 2021-07-13 Tải về File

V/v soát xét vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp đối với Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp kết hợp nghĩ dưỡng Farmstay tại xã Nam Điền

1529/SNN-TCCB Công văn 2021-07-13 Tải về File

V/v soát xét vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp đối với Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp kết hợp nghĩ dưỡng Farmstay tại xã Nam Điền

1515/SNN-KL Công văn 2021-07-12 Tải về File

V/v ý kiến về dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung đồng xử lý chất thải sử dụng nguyên liệu, phế liệu và các dạng tro xỉ tại Phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh

1514/SNN-KL Công văn 2021-07-12 Tải về File

V/v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC

1494/SNN-KHTC Công văn 2021-07-09 Tải về File

V/v góp ý Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang

1491/SNN-TL Công văn 2021-07-09 Tải về File

V/v ý kiến thẩm định báo cáo ĐTM của “Dự án nâng công suất khai thác mỏ đất san lấp núi Đồng Trạng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn”

1487/SNN-KL Công văn 2021-07-08 Tải về File

V/v ý kiến về Chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

1486/SNN-KHTC Công văn 2021-07-08 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01.TVTK - Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh

350/QĐ-SNN Quyết định 2021-07-07 Tải về File

BÁO CÁO ậ ậ ết quả ả ế ý kiến, kiến nghị của cử tri gử đến Kỳ họp thứ 18, HĐND ỉnh khóa XVII

239/BC-SNN Báo cáo 2021-07-07 Tải về File

V/v cho ý kiến dự án “Đầu tư XD khu nuôi tôm công nghệ cao tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà” của Công ty CP Thủy sản Long Vân

1471/SNN-TS Công văn 2021-07-06 Tải về File

V/v đề nghị tuyển dụng viên chức năm 2021

1472/SNN-TCCB Công văn 2021-07-06 Tải về File

V/v góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ

1452/SNN-TS Công văn 2021-07-05 Tải về File

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2021

235/BC-SNN Báo cáo 2021-07-05 Tải về File

V/v cho ý kiến chạy thử hệ thống lưu trú bằng Container tại khu du lịch Xuân Thành của Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành

1441/SNN-KL Công văn 2021-07-02 Tải về File

BÁO CÁO Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ƣơng Khóa XII

234/BC-SNN Báo cáo 2021-07-02 Tải về File

V/v góp ý dự thảo đề án nâng cao hiệu quả công tác PCMT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026

1433/SNN-TTr Công văn 2021-07-01 Tải về File

V/v tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm.

1432/SNN-CNTY Công văn 2021-07-01 Tải về File

THÔNG BÁO Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Chẩn đoán bệnh động vật từ hạng IV lên hạng III Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

228/TB-SNN Thông báo 2021-06-30 Tải về File

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

227/KH-SNN Kế hoạch 2021-06-30 Tải về File

V/v đầu tư mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà

1405/SNN-KHTC-TL Công văn 2021-06-29 Tải về File

V/v phúc đáp Văn bản số 2343/STNMT-ĐĐ27 của Sở Tài nguyên – Môi trường

1402/SNN-KL Công văn 2021-06-29 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính (lĩnh vực Chăn nuôi) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

2509/QĐ_UBND Quyết định 2021-07-06 Tải về File

Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

1236/CĐ-TCTl-QLCT Công điện 2021-07-06 Tải về File

Công điện về việc chủ động ứng phó diễn biến của ATNĐ trên biển đôn

03/CĐ-PCTT Công điện 2021-07-06 Tải về File

Công điện về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng

4154/CĐ-BNN-TY Công điện 2021-07-02 Tải về File

Công điện khẩn về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

09/CDD-UBND Công điện 2021-06-23 Tải về File

Thông tư 05 Ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

05/2021/TT-BNNPTNT Văn bản pháp luật Trung ương 2021-06-30 Tải về File

Thông tư 02/2021 của Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013 ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

03/2021/TT-BNNPTNT Văn bản pháp luật Trung ương 2021-06-22 Tải về File

V/v giao thực hiện các nội dung Kết luận của BTV Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Thị ủy Kỳ Anh

1391/SNN-KHTC Công văn 2021-06-28 Tải về File

V/v tăng cường công tác tưới nước phục vụ sản xuất Hè Thu năm 2021

1388/SNN-TL Công văn 2021-06-28 Tải về File

V/v cho ý kiến về nội dung hồ sơ đề xuất đầu tư dự án “Nuôi Ngao thương phẩm” tại Bãi bồi, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà.

1362/SNN-TS Công văn 2021-06-25 Tải về File

BÁO CÁO Kết quả tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021

221/BC-SNN Báo cáo 2021-06-25 Tải về File

V/v tham gia ý kiến về đề xuất dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” vốn vay WB

1348/SNN-KHTC Công văn 2021-06-24 Tải về File

THÔNG BÁO Về việc nộp phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà

208/TB-SNN Thông báo 2021-06-24 Tải về File

V/v khắc phục sự cố cửa cống số 13 công trình thủy lợi cống Đò Điểm

1331/SNN-TL Công văn 2021-06-23 Tải về File

BÁO CÁO Công tác thi đua, khen thƣởng 6 tháng đầu năm; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

205/BC-SNN Báo cáo 2021-06-23 Tải về File

V/v rà soát và đề xuất xây dựng chính sách NN-NT giai đoạn 2021-2025

1329/SNN-TS Công văn 2021-06-22 Tải về File

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

1321 Công văn 2021-06-22 Tải về File

V/v Tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021.

1316/SNN-CNTY Công văn 2021-06-21 Tải về File

V/v xây dựng dữ liệu phục vụ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Chẩn đoán bệnh động vật

1309/SNN-TCCB Công văn 2021-06-21 Tải về File

V/v giao rà soát, tổng hợp, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với Trung ương

1295/SNN-KHTC Công văn Tải về File

V/v đề nghị thống nhất số liệu trang trại theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT

1298 Công văn 2021-06-18 Tải về File

V/v triển khai công tác điều hành giá năm 2021

1285 Công văn 2021-06-17 Tải về File

V/v phối hợp thực hiện nội dung Văn bản số 3247/UBND-NL2 ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh

1286/SNN-KL Công văn 2021-06-17 Tải về File

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƢỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ II NĂM 2021

190/BC-SNN Báo cáo 2021-06-16 Tải về File

V/v bổ cứu sản xuất vụ Hè thu 2021 sau mưa bão.

1272/SNN-TTBVTV Công văn 2021-06-16 Tải về File

V/v ý kiến về hồ sơ thiết kế công trình sửa chữa đê chắn sóng bảo vệ khu dịch vụ Eo Bạch

1256/SNN-XDCT Công văn 2021-06-15 Tải về File

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện các giải pháp chống khai IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

184/BC-SNN Báo cáo 2021-06-15 Tải về File

V/v xin ý kiến hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025

1246/SNN-PTNT Công văn 2021-06-14 Tải về File

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính Phủ

1249/SNN-KHTC Báo cáo 2021-06-14 Tải về File

V/v góp ý hồ sơ xây dựng Nghị định của Chính phủ

1245/SNN-VP Công văn 2021-06-14 Tải về File

CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động tiêu thoát lũ do ảnh hưởng của bão và mưa lũ

03/CĐ-PCTT Công điện 2021-06-13 Tải về File

Công điện của Tổng cục Thủy lợi Về việc phòng. chống, ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

1042/CĐ-TCTL-QLCT Văn bản pháp luật Trung ương 2021-06-12 Tải về File

CÔNG ĐIỆN Về việc ứng phó với diễn biến của bão số 2 và mưa lũ

02/CĐ-PCTT Công điện 2021-06-12 Tải về File

CHỈ THỊ Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

07/CT-UBND Chỉ thị 2021-06-11 Tải về File

CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

3249/CĐ-BNN-TCLN Văn bản pháp luật Trung ương 2021-06-01 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh thiết lập vùng cách ly y tế thuộc xã Tân Lâm Hương thuộc huyện Thạch Hà để phòng, chống dịch COVID-19

143/QĐ-BCĐ Quyết định 2021-06-11 Tải về File

V/v tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè

3630//UBND-VX2 Công văn 2021-06-11 Tải về File

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021.

177/BC-SNN Báo cáo 2021-06-01 Tải về File

Thông báo Kết luận họp Giao ban Sở ngày 19/5/2021

166-TB-SNN Văn bản pháp luật Sở 2021-05-21 Tải về File

V/v khảo nghiệm sản xuất giống lúa trong vụ Hè thu 2021 trên địa bàn Hà Tĩnh

1132/SNN-TTBVTV Công văn 2021-05-31 Tải về File

V/v thẩm định dự án Bệnh viện Vinmec Thiện Tâm Hà Tĩnh của Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

1127/SNN-TTBVTV Công văn 2021-05-31 Tải về File

V/v báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021

1121/SNN-VP Báo cáo 2021-05-28 Tải về File

V/v cử cán bộ tham gia đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

1116/SNN-TCCB Công văn 2021-05-28 Tải về File

V/v cung cấp thông tin doanh nghiệp thực hiện TTHC trong thời gian từ 01/7/2020 đến 31/3/2021

1114/SNN-TCCB Công văn 2021-05-27 Tải về File

V/v cho ý kiến vị trí, diện tích khu vực nhận chìm vật chất nạo vét của Dự án thi công nạo vét tuyến luồng, vùng đậu và quay tàu ra vào cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I

1108/SNN-TS Công văn 2021-05-27 Tải về File

V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động lấn biển

1103/SNN-TS Công văn 2021-05-27 Tải về File

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

173/KH-SNN Kế hoạch 2021-05-26 Tải về File

KẾT LUẬN Về việc thanh tra tại Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh

172/KL-SNN Thông báo 2021-05-26 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Kiểm định chất lượng điếm canh đê tại K19+00 thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh

255/QĐ-SNN Quyết định 2021-05-25 Tải về File

V/v báo cáo tình hình trang trại theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT

1074/SNN-PTNT Công văn 2021-05-25 Tải về File

V/v trình diễn giống lúa trong vụ Hè thu 2021.

1067/SNN-TTBVTV Công văn 2021-05-24 Tải về File

BÁO CÁO Kết quả việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

169/BC-SNN Báo cáo 2021-05-24 Tải về File

V/v thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án “Trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghiệp” tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê của Công ty TNHH MTVXD & TM Đại Hải.

1061/SNN-CNTY Công văn 2021-05-21 Tải về File

V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

1059/SNN-KHTC Công văn 2021-05-21 Tải về File

V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

1048/SNN-TCCB Công văn 2021-05-20 Tải về File

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1047/SNN-TCCB Công văn 2021-05-20 Tải về File

QUY ĐỊNH Về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

177-QĐ/TU Quyết định 2021-05-04 Tải về File

V/v góp ý nội dung xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

1033/SNN-KL Công văn 2021-05-19 Tải về File

V/v phúc đáp Văn bản số 1681/STNMT-ĐĐ1 của Sở Tài nguyên – Môi trường

1031/SNN-KL Công văn 2021-05-19 Tải về File

V/v đăng ký nội dung Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII

1012/SNN-KHTC Công văn 2021-05-18 Tải về File

V/v cử cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực HTX nông nghiệp

1011/SNN-PTNT Công văn 2021-05-18 Tải về File

V/v đăng ký chỉ tiêu dụng công chức năm 2021

1008/SNN-TCCB Công văn 2021-05-17 Tải về File

V/v góp ý văn bản của tỉnh về tăng cường công tác PCCC

1007/SNN-VP Công văn 2021-05-17 Tải về File

V/v giao triển khai Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

1000/SNN-KHTC Công văn 2021-05-14 Tải về File

V/v cử cán bộ, bố trí phương tiện tham gia lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng năm 2021

994/SNN-KL Công văn 2021-05-14 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản vụ Hè Thu 2021

249/QĐ-SNN Quyết định 2021-05-13 Tải về File

V/v ý kiến thẩm định dự án Khu dân cư đô thị tại tổ dân phố 2, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh

/SNN-TT&BVTV Công văn 2021-05-13 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: 01.TVTK - Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh

152/SNN-XDCT Thông báo 2021-05-13 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: 01.TVTK - Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh

247/QĐ-SNN Quyết định 2021-05-12 Tải về File

V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

956/SNN-KHTC Công văn 2021-05-12 Tải về File

V/v cấp kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 02, 3 năm 2021 tại các cảng cá

947/SNN-KHTC Công văn 2021-05-11 Tải về File

V/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc giải quyết TTHC các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

950/SNN-TCCB Công văn 2021-05-11 Tải về File

V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế, dự toán trồng mới rừng ngập mặn tại thôn Tiền Tiến, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh

938/SNN-KL Công văn 2021-05-10 Tải về File

V/v báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

942/SNN-KHTC Công văn 2021-05-10 Tải về File